برگزاری یادمان سیمین بهبهانی در برلین

برگزاری یادمان سیمین بهبهانی در برلین

در تاریخ 19 سپتامبر 2014 ساعت هفت شب به یاد سیمین بهبهانی مراسمی در برلین برگزار می شود.

این برنامه با همکاری جامعه ایرانیان در آلمان برگزار خواهد شد. ورود برای همه آزاد است.

 جامعه ایرانیان در آلمان

افزودن نظر جدید