گیله مرد

یاد و خاطره زنده یاد زین العابدین کاظمی "عبدی" گرامی باد


تاریخ معاصر میهن مان در برهه هائی از زمان شاهد برپاداشتن چوبه های دار و میدان های تیرباران برای خاموش کردن ندای حق طلبانه مبارزان راه آزادی و عدالت بوده است که در این میان فاجعه ملی سال 67 خونبارترین جنایتی بود که در آن هزاران سرو آزاده میهن مان در راه بهروزی مردم و ستیز با ارتجاع و خودکامگی جان باختند و ملت ایران را سوگوار کردند یکی از هزاران فرزند دلاور و آزادیخواه مردم که جاودانه شد زنده یاد زین العابدین کاظمی "عبدی" بود.

عبدی در سال 1320 در شهر لنگرود بدنیا آمد پس از پایان تحصیلات دبیرستانی و خدمت در سپاهی دانش در آموزش و پرورش استخدام گردید و در سال 46 در دانشگاه تهران در رشته جامعه شناسی به ادامه تحصیل پرداخت، عبدی از فعالین جنبش دانشجوئی بود و با برخورداری از مطالعات گسترده در عرصه تاریخ و مارکسیسم و تجربیاتی که از زندگی با روستائیان آموخته بود از او شخصیتی با تجربه ساخته بود و بخاطر برخورداری از این ویژگیها محبوبیت خاصی در میان فعالین دانشجوئی داشت و کتابهای ممنوعه و جزوات مارکسیستی دست نویس را بین فعالین توزیع میکرد.

کاظمی در رشته ورزش کشتی نیز فعال بود و عضو تیم کشتی دانشگاه بود و در سفرهای ورزشی همواره همراه او بودم و از دانش و تجربیات او استفاده میکردم، عبدی در سال 52 دستگیر گردید و به 2 سال زندان محکوم شد و پس از آزادی از کار اخراج گردید، در سال 56 و 57 بهنگام خیزش جنبش انقلابی با توجه به توانائی در سازماندهی و محبوبیتی که در میان همکاران سابق خود داشت، در هدایت اعتصاب معلمان نقش موثری داشت، عبدی پس از انقلاب به سازمان فدائی پیوست و با توجه به محبوبیتی که در زادگاهش لنگرود داشت از سوی سازمان فدائی بعنوان کاندیدا برای شرکت در انتخابات مجلس معرفی گردید و علیرغم تقلبات گسترده، آرای قابل توجهی کسب کرد. در آخرین انشعاب سازمان عبدی به جریان 16 آذر پیوست. در سال 64 دستگیر گردید و بر طبق نوشته های بازماندگان آن سالهای فاجعه بار از سازمان دهندگان اعتراضات زندان بود و افزون بر مقاومت و پایداری در اصول و عقاید از نظر اخلاقی و شخصیتی نیز انسانی آزاده و مهربان بود اما دریغاکه در آن بیداد تاریخی که فرزندان آزاده مردم را بقتل گاه بردند عبدی بر سر آرمان انسانی اش جان باخت و قامت رشید و قلب پر مهرش بخاک افتاد و جاودانه شد.

وظیفه مبرم انسانی و ملی  و عقیدتی ماست که نگذاریم یاد به خون خفتگان گلستان خاوران به فراموشی سپرده شود و باید تلاش کنیم تا با گردآوری زندگی آنان یادشان را در تاریخ مبارزات آزادی خواهانه میهن مان  ماندگار سازیم.

یداله بلدی
توضیح عکس: نفر دوم از سمت راست زنده یاد کاظمی نفر سوم نگارنده  - همراه تیم کشتی دانشگاه تهران در اصفهان فروردین 48 

افزودن نظر جدید