زندانی کردن مجدد آقای دکتر علی رشیدی، اقدامی ناموجه است

به نام خداوند جان وخرد

هم میهنان گرامی:

از دوسال پیش که دزدی کلان سه هزارمیلیاردی به وسیله تنی چند از قدرتمندان حکومت جمهوری اسلامی از سوی رسانه ها فاش گردید، آقای دکترعلی رشیدی اقتصاددان مبارز مقاله ای درانتقاد ازین دزدی حیرت انگیز و تاسف بار نوشت وانتشار آن در هیئت رهبری جبهه ملی ایران که آقای دکتررشیدی یکی از اعضای آن بود مورد تصویب قرار گرفت.

انتشار این مقاله که ذکر واقعیتی ننگبار به شمار می رفت، هشداری به اولیای امور بود که برای پیش گیری از وقوع این گونه دزدی ها با ارقام نجومی با شدت و بر طبق موازین قانونی اقدام نمایند. 

متاسفانه به جای استقبال از آن، دستگاه اطلاعات وامنیت کشور آقای دکتررشیدی را که مقاله اش حاکی از لزوم تامین امنیت مالی کشور از دستبرد دزدان مقتدر بود به دوسال زندان محکوم کرد و به بند انداخت. ولی پس از چند ماه که متوجه ناموجه بودن این بازداشت شد او را آزاد نمود. تا اینکه اخیرا بدون آن که هیچ دلیلی برای زندانی کردن مجدد آقای دکتر رشیدی وجود داشته باشد ایشان را باز هم روانه زندان کرده است.

جبهه ملی ایران با انتقاد واعتراض شدید از زندانی کردن دوباره دکتر رشیدی، متذکر می شود که همین اقدام ناموجه مایه جری شدن متجاوزان به بیت المال می گردد و نتیجه اش تشویق غارت گری هاست.

دکتررشیدی اقتصاددان مسلمی است که این سرزمین می تواند از نظریات او برای ترمیم اقتصاد خراب مملکت استفاده کند. زندانی کردن وی حکایت از عدم درایت سیاسی و ظلم به یکی از افراد کاردان کشوراست.

 تهران – ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۳

جــبــهه مــلی ایــــران

افزودن نظر جدید