سیاست‌های نظام آموزشی در ایران در اتاق پالتاکی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

۲۰ سپتامبر از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۳:۳۰ به وقت اروپای مرکزی

زمان:

شنبه ۲۰ سپتامبر از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۳:۳۰ به وقت اروپای مرکزی

به مناسبت اول مهر و آغاز سال تحصیلی در ایران، در روز شنبه ۲۰ سپتامبر از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت اروپای مرکزی، در ‌برنامه‌ای در اتاق پالتاکی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، نگاهی داریم به مسائل و مشکلات آموزش و سیاست‌های نظام آموزشی در ایران.

سخنرانان:

پروین بختیارنژاد، روزنامه‌نگار، نویسنده و فعال مدنی

دکتر سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه لورن

زمان:

شنبه ۲۰ سپتامبر از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۳:۳۰ به وقت اروپای مرکزی

مشخصات اطاق:

 

Paltalk Rooms-Chat Rooms-

Asia and Pacific - iran-iran FadAiyan aksarya

بخش: 

افزودن نظر جدید