مهرگان

همواره، مهر ماه شمعی بیافروز

                               امسال نیز، شمعی بیافروز

به تعداد سالهایی که گذشت...

                    به تعداد، رنج و حرمان آنانی که

   کوله بارشان را

                  هنوز بر زمین نگذاشته‏اند

به تعداد، لاله‏های سرخ

                       آرمیده، در باغ گل سرخ

                                   بهاران، شکوفه می‏دهند.

میلادت، رویشی است

                         در این آب و خاک

خاک از دست تو، جام برگرفت

                                عطش خود را

                                                    فرو نهد

تو از مهر،زاده شدی

                            با شور و اشتیاق، مهرگان.

همواره، مهر ماه

                      شمعی بیافروز  

تا آن دم، 

                        آفتاب را فراخوانی

زندگی دگر بار

                           بارور گردد.

همواره،

         مهر ماه شمعی بیافروز..

             رحمان                         

بخش: 

افزودن نظر جدید