درباره میز کتاب حکومت اسلامی ایران در محل برگزاری کنگره پن جهانی در قرقیزستان

 

انجمن قلم ایران در تبعید هموند پن جهانی است و در کنگره های سالانه آن شرکت می کند. امسال برای نخستین بار در تاریخ پن، کنگره سالانه آن، در بیشکک (پایتخت) قرقیزستان برگزار شده و این کنگره از روز دوشنبه 29 سپتامبر کار خود را آغاز کرده است.

بنا بر تصمیم دبیران انجمن قلم ایران در تبعید، قرار بود همانند سال پیش که آقای بهرام رحمانی، به عنوان پرزیدنت انجمن قلم ایران در تبعید و آقای ناصر پیمان یکی از دبیران بین المللی این انجمن، در کنگره پن در ایسلند شرکت کرده بودند، امسال نیز، در قرقیزستان حضور داشته باشند. اما به دلایل امنیتی و تهدیدهایی که به تازگی از سوی عوامل حکومت اسلامی برعلیه بهرام رحمانی و نزدیکان وی در ایران صورت گرفته، گروه دبیران انجمن قلم ایران در تبعید تصمیم گرفتند که وی به این کنگره نرود؛ پرزیدنت انجمن قلم ایران در تبعید نیز، با توجه به تهدیدها و نگرانی های ما، پذیرفت که در این کنگره شرکت نکند. بنا بر این،  هم اکنون، ناصر پیمان از سوی انجمن قلم ایران در تبعید، در کنگره پن جهانی در قرقیزستان حضور دارد.

در محل برگزاری كنگره، از سوی سفارت حکومت اسلامی ايران در قيرقيزستان، يك ميز كتاب گذاشته شده و شمار بسیاری كتاب خمينى را با برگردان روسى، در كنار كتاب هاى مثنوى مولوى و ديگر كتاب ها برای عرضه به نویسندگان قرار داده اند. بر این ميز كتاب، پرچم جمهورى اسلامى نیز، به چشم می خورد. افرادى كه سفارت حکومت اسلامی ايران براى ادارۀ ميز كتاب فرستاده، همه قيرقيزى هستند و از مذهبى هاى متعصب. هنگامی که ناصر پیمان، با ديدن كتاب ها و عكس هاى خمينى، به اعتراض از كشتار زندانيان و فشارها و شكنجه ها و سركوب آزادی ها در حکومت اسلامی سخن گفت، آنان دهان به تهدید گشودند و در کنار میز کتاب از وی شروع به عکس گرفتن کردند.

کسی که مسئولیت برگزاری این میز کتاب را داشت یک انگلیسی بود که ظاهرا در بیشکک چاپخانه و انتشاراتی دارد اما به نظر می رسد که برای حکومت اسلامی کار می کند. نهایتا ایشان و دو نفری که از سفارت حکومت اسلامی آمده بودند به پیمان ناصر پیشنهاد می کنند که با آن ها وارد گفتگو شود. اما ناصر پیمان در جواب آن ها می گوید که با نمایندگان حکومت ده هزار اعدام و سنگسار، سرکوب و ترور، سانسور و اختناق، نباید گفتگو کرد. نهایتا بسیاری از انجمن های قلم و نمایندگان آن ها، به حمایت از نماینده ما برمی خیزند.

چرا که حکومت اسلامی ایران، به حدی رسوا است و همه می دانند که این حکومت، یک حکومت ترور و وحشت است و از روز نخست استقرار آن در ایران، ضد آزادی بوده است. بخش کوچکی از جنایت های حکومت اسلامی، در قطعنامۀ انجمن قلم ایران در تبعید و نیز، در نامۀ سرگشاده بهرام رحمانی به نمایندگان کنگره پن جهانی، توصیف شده است.

اما پس از این که عوامل سفارت جمهوری اسلامی، به شکل مفتضحانه ای مجبور شدند بساط خود را جمع کنند و بروند به خصوص خانم «المير ا» پرزيدنت پن قيرقيزستان و آسياى مركزى، به پیمان ناصر گفته كه سفارت ايران در قيرقيزستان  فردا سه شنبه 30 سپتامبر  او را  دعوت كرده  كه به سفارت جمهورى اسلامى براى گفت و شنود برود و از پیمان نیز خواسته كه با او به سفارت برود. جواب پیمان به او،«نه» محکم بود؟

ما از انجمن های قلم و نمایندگان آن ها که به حمایت از اعتراض نماینده ما علیه عوامل حکومت اسلامی و نمایندگان سفارت حکومت اسلامی در بیشکک برخاستند و سرانجام پس از چند ساعتی، بساط حکومت اسلامی را جمع کردند بی نهایت سپاسگزاریم. اما از مسئولین پن مرکزی و به خصوص پن قرقیزستان که مسئولیت برگزاری این کنگره را به عهده دارد، جدا می خواهیم که از یک سو، به نفوذ حکومت اسلامی در پن حساس باشند و از سوی دیگر، امنیت نماینده ما را با جدیت تمام تأمین کنند.

هم چنین از نمایندگان کنگره پن جهانی انتظار داریم که این اقدام حکومت اسلامی را شدیدا محکوم کنند!

 

انجمن قلم ایران در تبعید

بیست و نهم سپتامبر 2014

افزودن نظر جدید