مصاحبه تصویری با رفیق بهروز خلیق پیرامون کوبانی


واکنش جامعه جهانی "ائتلاف " نسبت به کوبانی، استراتژی داعش برای تصرف کوبانی، نقش نیروهای مترقی، صلح دوست جهان و احزاب در پشتیبانی از کوبانی و احتمال وقوع یک فاجعه انسانی دیگر در صورتیکه کوبانی سقوط کند، و سوالات دیگر در یک گفتگو با بهروز خلیق مسؤل هیت سیاسی اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

فیلمبرداری از بهمن شریف
گوینده متن: شاهپور کیان
تدوین از شبکه تصویری - صوتی رسانه 

منبع: 
شبکه تصویری - صوتی رسانه

افزودن نظر جدید