پايداری مردم کوبانی را می ستائيم و به نظاره گری دولت ها معترضيم!


شهر کوبانی در محاصره داعش است. به گفته نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، حدود ۷۰۰ نفر که اغلب افرادی مسن اند، همچنان در شهر کوبانی در سوریه گرفتارند و حدود ۱۰ تا ۱۳ هزار نفر هم در نزدیکی شهر حضور دارند. به گفته او اگر شهر به دست داعش بیفتد، غیرنظامیان "به احتمال خیلی زیاد کشتار" می‌شوند.  

مدافعان شهر کوبانی کوچه به کوچه و خيابان به خيابان می رزمند. در اين رزم در يکسو گروه مرگ آفرين داعش که به سلاح های سنگين و امکانات مالی و نيروهای سازمان يافته مجهز است، قرار دارد و در سوی ديگر مردمی که با سلاح های سبک و امکانات ناچيز از کاشانه خود دفاع می کنند.

کوبانی در یک جنگ نابرابر گرفتار شده است  و جامعه جهانی و دولت های منطقه در مقابل وحشی گری داعش و کشتار مردم و رزمندگان کوبانی حساسیت لازم را نشان نمی دهند. کوبانی در مرز سوريه و ترکيه قرار دارد. دولت ترکيه در گذشته به انحاء مختلف داعش را تقويت کرده و مرز خود را برای عبور "جهادگران" باز گذاشته بود و امروز هم اجازه نمی دهد که داوطلبين به صفوف رزمندگان کوبانی بپيوندند و سلاح های سنگين در اختيار آن ها قرار گيرد.

در مقابل کم توجهی قدرت های جهانی و دولت های منطقه، نيروهای صلح دوست امريکا و کشورهای اروپائی، منطقه و از جمله در ترکيه و کشور ما به خيابان ها آمده و اعتراض خود را نسبت به کشتار مردم کوبانی و نظاره گری جامعه جهانی بيان می کنند.

سقوط کوبانی، به فاجعه انسانی منجر خواهد شد. داعش انتقام خود را از مردم کوبانی خواهد گرفت. خطر  "یک سربرنیتسای دیگر" وجود دارد.

ما به عنوان فعالين سياسی و مدنی ايران، پايداری و مقاومت مردم کوبانی را در مقابل نيروی مرگ آفرين داعش می ستائيم، از جنبشی که در سطح جهانی و در کشور ما در حمايت از رزمندگان کوبانی شکل گرفته، حمايت می کنيم، نسبت به روش برخورد جامعه جهانی و دولت های منطقه معترضيم و از دولت ترکيه می خواهيم موانع کمک رسانی به مدافعين شهر کوبانی را برطرف کند. کوبانی نيازمند حمايت جهانی است.

 

1- ابراهيم اصغری

2- احمد پورمندی

3- احمد حميدزاده

4- احمد شاکری

5- احمد نجاتی

6- اختر قاسمی

7- آزيتا رضوان

8- اژدر بهنام

9- اسماعيل ختائی

10- اسماعيل زرگريان

11-اشرف ميرهاشمی

12- اشکبوس طالبی

13- اصغر نصرتی

14- اکبر دوستدار

15- البرز زمانی

16- اميد منتظری

17- امير اعتدالی

18- بانو صابری

19- برزو علی زاده

20-بهرام امامی

21- بهرام عباسی

22- بهروز خليق

23- بهروز فدائی

24- بهزاد کريمی

25- بهزاد ماهر

26- بهمن قاضی

27- بيژن پوربهنام

28- بيژن پيرزاده

29- بيژن کوهيار

30- بیژن معجری 

31- پروين فهيمی

32- پروين ملک

33- توران همتی

34- تورج ابوذرخانی

35- جعفر حسين زاده

36- جلال کيابی

37- جمشيد نعمتی

38- حبيب پرزين

39- حجت نارنجی

40- حسن جعفری

41- حسن زهتاب

42- حسن فرشتيان

43- حسن کلانتری

44- حسن يوسف اشکوری

45- حسين خرم

46- حميد احمدزاده

47- حميد زنگنه

48- حميد کوثری

49- خسرو بندری

50- خسرو فهيمی

51- داریوش وثوقی

52- دنا بابا احمدی

53- راميز لامعی

54- رضا جوشنی

55- رضا چرندابی

56- رضا حاجی

57- رضا خدابخش

58- رضا عليجانی

59- رضا فانی يزدی

60- رضا کاويانی

61- رضا کريمی

62- زهره شاکری

63- سهراب رزاقی

64- سهيل اعرابی

65- سيامک سلطانی

66- سیامک کلهر

67- سياوش قائنی

68- شاهين انزلی

69- شهرام فداکار

70- شيروان کيا

71- شیریندخت دقیقیان

72- صادق کار

73- ضياء عابدی

74- طهماسب وزيری

75- علی اکبر مهدی

76- علی پورنقوی

77- علی ستاری

78- علی شاکری

79- علی صمد

80- علی مزروعی

81- فرخ نعمت پور

82- فرخ نگهدار

83- فرزاد جواهری

84- فرزانه بذرپور

85- فرهاد فرجاد

86- فرهنگ رضائی

87- فروغ افشار

88- فريد اشکان

89- کامران اميری

90- کاوه داد

91- کيوان ملکی اسکی

92- گودرز اقتداری

93- لادن صفری

94- مجيد سيادت

95- محسن حيدريان

96- محسن کاملی

97- محمد ارسی

98- محمد برقعی

99- محمد صابر

100- محمد صابر

101- محمدصادق علی اصغری

102- محمود ميرزاوند

103- مرتضی آراميان

104- مرتضی صادقی

105- مرتضی ملک محمدی

106- مريم اهری

107- مريم تنگستانی

108- مزدک ليماکشی

109- مسعود شب افروز

110- مصطفی احمدی

111- مليحه محمدی

112- مناف عماری

113- منوچهر مختاری

114- منوچهر مقصودنيا

115- منصوره شجتعی

116- مهدی ابراهيم زاده

117- مهدی خانبابا تهرانی

118- مهدی فتاپور

119- مهدی نوربخش

120- مهران براتی

121- مهرداد بهارآرا

122- مهوش محمد پی

123- ميرحميد سالک

124- ميلاد ملک

125- مینا مجدزاده

126- ناصر آذرافروز

127- ندا فرخ

128- وهاب انصاری

129- هرمز زمانی

افزودن نظر جدید