اعتراض بە احضار مدافع حقوق بشر خانم نرگس محمدی

بنا به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر):

«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» (برنامه مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه) از آزار قضایی و خطر دستگیری خانم نرگس محمدی ابراز نگرانی کرد

پیام رسانه ای برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر

ایران

خطر دستگیری دوباره خانم نرگس محمدی

http://www.fidh.org/16426

پاریس ـ ژنو، 7 نوامبر 2014 ( 16 آبان 1393) ـ برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH)  و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT)  است، در پی گزارش های مربوط به احضار مدافع حقوق بشر خانم نرگس محمدی به دادسرا نگرانی خود را از به خطر افتادن آزادی و حال او  ابراز می کند.

خانم نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، روز شنبه 17 آبان ماه 1393 به دادسرای مستقر در زندان اوین احضار شده است.

خانم محمدی در تاریخ 25 بهمن 1390 به اتهام های «اجتماع و تبانی علیه اقدام علیه امنیت ملی»، «عضویت در یک گروه غیرقانونی» (که منظور کانون مدافعان حقوق بشر است) و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال زندان محکوم شد و در 1 اردیبهشت 1391 به زندان رفت [1] او در تاریخ 10 مرداد 1391 به علل پزشکی با وثیقه آزاد شد و از آن پس به فعالیت در دفاع از حقوق بشر ادامه داده است.

خانم محمدی روز 17 اسفند 1392 در سفارت اتریش با نماینده عالی اتحادیه‏ اروپا برای امور خارجی و سیاست امنیتی در آن زمان، خانم کاترین اشتون که در سفری رسمی به تهران به سر می برد، دیدار کرد. مادر ستار بهشتی، وبلاگ نگاری که دو سال پیش در زندان نیروی انتظامی زیر شکنجه درگذشت، همراه او بود. در پی این دیدار، محافل و مطبوعات فوق محافظه کار با حمله های متعدد به خانم محمدی او را «فتنه گر» نامیدند و او در تاریخ 10 اردیبهشت اخطاری دریافت کرد که سفر او را به خارج ممنوع کرده بود، در حالی که مسؤولان گذرنامه او را در زمان دستگیری قبلی در سال 1387 ضبط کرده بودند.

خانم محمدی روز 11 خرداد به دادسرای مستقر در زندان اوین احضار شد و چندین ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. بازپرس گویا از او  خواست از خود علیه اتهام های متعدد از جمله «تشویش اذهان عمومی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» دفاع کند. بنا به گزارش ها، این اتهام ها به مشارکت فعال خانم محمدی در فعالیت های مختلف از جمله نشست هایی برای نقد «منشور شهروندی» دولت و بحث در باره «روز جهانی زن» و «روز هوای پاک» مربوط می شوند.

خانم محمدی روز 30 مهر به همراه زنان و فعالان بی شمار دیگر در تظاهرات اعتراضی برابر مجلس ایران علیه اسید پاشی ها به زنان شرکت داشت و در هفته اول آبان ماه، احضاریه برای حضور در دادسرای مستقر در زندان اوین را دریافت کرد. با وجود این، خانم محمدی به فعالیت های حقوق بشری خود ادامه داده است: روز 12 آبان، او در مراسم دومین سالگشت درگذشت ستار بهشتی سخنرانی قاطعی ایراد کرد.

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر نگرانی عمیق خود را از تداوم آزار قضایی خانم نرگس محمدی که به نظر می رسد با هدف تنبیه فعالیت های حقوق بشری او دنبال می شود، ابراز می دارد.

با توجه به حکم شش سال زندان خانم نرگس محمدی و فعالیت های اخیر حقوق بشری او، برنامه نظارت از این نگران است که احضار او در تاریخ 17 آبان به دستگیری دوباره او به اتهام های ساختگی بیانجامد.

بر این اساس، برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از دولتمردان ایران می خواهد در هر شرایطی سلامت جسمانی و روانی خانم نرگس محمدی و تمام مدافعان حقوق بشر را در ایران تضمین کنند. به علاوه، برنامه نظارت از دولتمردان می خواهد فوری و بدون قید و شرط به تمام اقدامات آزار دهنده ـ از جمله در سطح قضایی ـ علیه خانم نرگس محمدی و دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.

[1] نگاه کنید به پیام رسانه ای برنامه نظارت به تاریخ 23 آوریل 2012

********

تماس برای اطلاعات بیشتر:

FIDH: Arthur Manet / Audrey Couprie: + 33 1 43 55 25 18


افزودن نظر جدید