چالش کرد و سیاست های دول منطقه و قدرت های جهانی

Oipfm.toronto@gmail.com

هموطنان عزیز و گرامی!

سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت) - آمریکای شمالی برنامه پالتاکی ماه نوامبر را اختصاص به موضوع "چالش کرد و سیاست های دول منطقه و قدرت های جهانی" داده است. این برنامه در روز شنبه  22 نوامبر 2014 در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا  و کانادا ،11 صبح به وقت غرب آمریکا و کانادا، 8  شب به وقت اروپای مرکزی و10:30 شب به وقت ایران برگزار خواهد شد. سخنرانان این جلسه آقایان محمد امینی (نویسنده و پژوهشگر تاریخ)، هیمن سیدی ( تحلیلگر سیاسی) و بهزاد کریمی (از کادر های اولیه جنبش فدائی و تحلیل گر سیاسی) بوده که در پایان به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ خواهند داد. از شما دعوت میشود که در این جلسه بحث و گفتگو شرکت نمائید.

جهت اطلاع بیشتر میتوانید از طریق ایمیل های زیرین با ما تماس بگیرید:

برای تماس با سازمان در آمریکا:

usakarinfo@gmail.com

برای تماس با سازمان در کانادا:

مشخصات اطاق:

Paltalk Rooms-Chat Rooms-

Asia and Pacific - iran-iran FadAiyan aksaryat


گروه کار پالتاک سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) – آمریکای شمالی

افزودن نظر جدید