اسیدپاشی به زنان عملی جنایتکارانه و ضد بشری است


با گذشت یک ماه از عمل جنایتکارانه اسیدپاشی به صورت زنان ایران در اصفهان، هنوز هیچ اقدام عملی و جدی از سوی حکومتگران ج.ا.ا. برای شناسایی و مجازات مجرم یا مجرمان این جنایت هولناک انجام نگرفته است. این درشرایطی است که مسئولان کشور از تریبونهای مختلف، با بیاناتی آشکارا متناقض با هم، سعی در پاک کردن اصل موضوع، یعنی  پاشیدن اسید به روی زنان دارند. رهبر مذهبی نظام، علی خامنه ای، و نماینگان مجلس شورای اسلامی نه تنها در برابر این جنایت سکوت پیشه کرده وهرگز سخنی در قبح این جنایت و محکومیت آن بر زبان نرانده ا ند، بلکه مسئولان امنیتی- انتظامی ج.ا.ا. به جای پیگرد آمران وعاملان اسیدپاشی به زنان، قدمی فراتر رفته و دست به بازداشت تنی چند از معترضان و روزنامه نگارانی زده اند که"جرم!؟"اشان روشنگری در این مورد بوده است.

سیاستهای زن ستیزانه جمهوری اسلامی در قالب حجاب اجباری، جداسازی جنسیتی ، سهمیه بندی های جنسیتی به زیان زنان، تصویب و اجرای قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و... همگی از مصادیق بارز نقض اشکار مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر اند.

"جمعیت پشتیبانی از جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران" ضمن محکوم کردن هرگونه تبعیض علیه زنان و در   چارچوب پشتیبانیهای خود از حقوق ملت ایران و مبارزاتشان برای آزادی و دمکراسی، عمل ننگین اسیدپاشی به زنان را محکوم می نماید و خواهان پیگیری، دستگیری و محاکمه علنی اوباشان اسیدپاش و آمران و عاملان این فاجعه درهر لباس، پست  و موقعیتی است.

ما از تمام انسانهای آزاده، تمام سازمانهای حقوق بشری و سازمانهای بین المللی می خواهیم که در برابر خشونت علیه زنان (ایران) سکوت نکنند و با محکوم کردن اسیدپاشی، با اعتراضات زنان ایران به این نوع جنایات همراه، همصدا و همگام شوند و اعتراضات خود را به گوش حکومتگران ایران برسانند.

 

برلین، نوامبر ۲۰۱۴

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها