گرامیداشت خاطره ی جاویدان غزلبانوی ایران، سیمین بهبهانی

 

در ساعت چهار بعد از ظهر روز جمعه 29 آبانماه 1333، مراسم گرامیداشت خاطره ی غزلبانوی ایران، سیمین بهبهانی، به کوشش کمیسیون فرهنگی کانون نویسندگان ایران، در تهران برگزار شد.

در این نشست نزدیک به 300 نفر از نویسندگان و هنرمندان، ادب دوستان و نیز اعضای خانواده و دوستداران سیمین بهبهانی حضور داشتند.

ابتدا رضا خندان، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، به شرکت کنندگان دراین نشست خوشامد گفت و با اشاره به شرایط ناخواسته ای که در مراسم خاکسپاری و یادبود سیمین بهبهانی پیش آمده بود، یاداور شد که بر خلاف برخی شایعات تحریمی با اعلام رسمی کانون درکار نبوده و آنچه شایع شده پیامد سوء تفاهمی بوده که برای برخی از اعضای کانون به طور انفرادی پیش آمده بوده است. سپس رضا خندان به جدایی ناپذیر بودن کانون نویسندگان ایران و سیمین بهبهانی از یکدیگر اشاره کرد و بیانیه ای را که کانون پس از درگذشت سیمین بانو انتشار داده بود خواند.

سپس به ترتیب استادان محمد رضا باطنی، ایرج کابلی، شیوا دولت آبادی، علی ثباتی و اکبر معصوم بیگی، عضو پیشین هیئت دبیران کانون، در باره ی زبان و ادبیات، شعر و فعالیتهای ادبی و اجتماعی و زنان سیمین بهبهانی و نیز نقش او درجایگاه عضو کانون و نیز هموند هیئت دبیران کانون نویسندگان سخنرانی کردند و علی آدینه، گلاب آدینه، رویا تفتی، فرخنده حاجی زاده، علی حیرانی، فرشته ساری، علی رضا عباسی، محمود معتقدی و حافظ موسوی شعر خواندند. در پایان نشست علی بهبهانی، فرزند سیمین بهبهانی، در سخنانش از برگزارکنندگان وحاضران در مراسم سپاسگزاری کرد.

در جریان برگزاری این نشست میز کتابی به کوشش کانون نویسندگان ایران، به همراه ناشران آثار سیمین بانو، فراهم شد که درآن نسخه هایی درخور توجه از آثار سیمین بهبهانی به نمایش و فروش گذاشته شد.

این نشست در ساعت هفت بعد از ظهر پایان یافت.

کمیته ی فرهنگی کانون نویسندگان ایران

افزودن نظر جدید