گیتارم نه برای ثروتمندان است؛ نه برای کاسه لیسان

گیتارم نه برای ثروتمندان است؛ نه برای کاسه لیسان آنها؛

ترانه هایم اسکله ای است؛ برای رسیدن به ستاره ها

ویکتور خارا ـ شاعرانقلابی،آوازخوان و نوازنده گیتار

آری گیتارِ من کارگر است
که از بهار می‌درخشد و عطر می‌پراکَند
گیتارِ من دولتمندانِ جنایتکار را به کار نمی‌آید
که آزمندِ زر و زورند
گیتارِ من به کارِ زحمتکشانِ خلق می‌آید
تا با سرودشان آینده شکوفا شود…»

 -------------

«اما من خود را از زمین بلند می‌کنم
زیرا که دستانی مرا یاری می‌دهند،
زیرا که من دیگر تنها نیستم
زیرا که ما اکنون بسیاریم . . .»

------------- 

«آواز من، آوازی‌ست آزاد و رها
که ایثار می‌کند
به آن‌کسی که به‌پا خاسته است.
به آن‌کسی که قصد پرواز به بلندای جاودانگی دارد.
آواز من زنجیری‌ست که نه آغازی دارد و نه پایانی.
در آواز من تمام مردم را خواهی یافت.»

https://www.youtube.com/watch?v=ejuVYEWrK_8

 

افزودن نظر جدید