فرارسیدن سال نو میلادی مبارک باد!

زمان امیدهای انسانی است و عهدهای نیک. امیدوار باشیم و بکوشیم سال 2015 سالی باشد از مهر و دوستی پایدارتر ملتها، سال نشاط و شادی و سلامت برای همگان، سال گشایش در زندگیهای فروبسته، سال آزادی و داد بیشتر و دادگران استوارتر. سالی درخور انسان و انسانی تر.

دست اندرکاران نشریۀ کارآنلاین

 

 

بخش: 

افزودن نظر جدید