پیام تسلیت وکلای دادگستری در تبعید بمناسبت درگذشت هوشنگ عیسی بیگلو


وکلای محترم دادگستری،

همکاران!

سفر بی بازگشت دوست و همکار بزرگوارمان هوشنگ عیسی بیگلو ما را در اندوهی عمیق و بهت فروبرده است.

هوشنگ عیسی بیگلو، پیشکسوت مبارزه علیه استبداد، وکیل زحمتکشان، مبارز صلح و آزادی، دموکراسی و عدالت بود.

او انساندوستی والا، شخصیتی باگذشت، عاشق زندگی و مظهر امید به زندگی و آینده بود.

درگذشت این دوست و همکار ارجمند را به همسرش آنو، فرزندانش مانوشک و بابک، به جامعه وکلای دادگستری و همه دوستدارانش تسلیت می گوییم.

سوم ژانویه 2015

وکلای دادگستری در تبعید:

صارم الدین صادق وزیری

محمدرضا روحانی

عزیز ماملی

مناف عماری

بخش: 

افزودن نظر جدید