خط فقرکجاست؟

دوست دارید بدانید خط فقر کجاست؟

خط فقر دقیقا همین جاست. فاصله ای هم با ما ندارد. درست زیر پای ما است. خط فقر، خطی فرضی است مابین بتن یک پل. زیر آن خوابیدن و از آن عبور کردن به فاصله یک مصوبه است، به فاصله یک امضای ناقابل !

جمعی ناگهان بالای آن می روند و جمعی زیر آن … عدم ثبات اقتصادی و نداشتن امنیت شغلی و مالی و اجتماعی، ما را به زیر و بالای این خط منحوس سوق می دهد. دنبال نرخ واقعی تورم و بیکاری نگردید، دولتمردان! خط فقر همین جاست. درست در یک قدمی ما، و ما عابران گذری، گذر می کنیم و آمار را نگاه می کنیم. اما واقعیت در زیر همین پل شکل می گیرد. همین جاست، زیر این پل!

افزودن نظر جدید