برنامه پالتاکی در باره "حرکت های خود جوش توده ای"

هموطنان عزیز!

میهن ما ایران در چند ماهه گذشته شاهد حرکت های مردمی در جریان اسید پاشی بر زنان و یا شرکت در یادبود فوت خواننده پاپ مرتضی پاشائی بوده است. سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت) - آمریکای شمالی به این جهت برنامه پالتاکی ماه ژانویه را اختصاص به موضوع "حرکت های خود جوش توده ای " داده است. این برنامه در روز شنبه  17 ژانویه 2015 در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا و کانادا، 11 صبح به وقت غرب آمریکا و کانادا، 8 شب به وقت اروپای مرکزی و 10:30 شب به وقت ایران برگزار خواهد شد. سخنرانان این جلسه دکتر سعید پیوندی (جامعه شناس و استاد دانشگاه)، دکتر علی اکبر مهدی (جامعه شناس و استاد دانشگاه) و دکتر عطا هودشتیان (پژوهشگر فلسفه و علوم سیاسی ) بوده که در پایان به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ خواهند داد. از شما دعوت می شود که در این جلسه بحث و گفتگو شرکت نمائید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید از طریق ایمیل های زیرین با ما تماس بگیرید: 

برای تماس با سازمان در آمریکا:

usakarinfo@gmail.com

برای تماس با سازمان در کانادا: 

Oipfm.toronto@gmail.com

مشخصات اطاق:

Paltalk Rooms-Chat Rooms-

 

  Asia and Pacific - iran-iran FadAiyan aksaryat 

 گروه کار پالتاک سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) – آمریکای شمالی                        

 

 

بخش: 

افزودن نظر جدید