به مناسبت درگذشت پروانه ی میلانی، از مادران خاوران و سراینده ی سرود خاوران

یاد خاوران

با نام تو یاد خاوران است هنوز

کو زنده به یاد شبروان است هنوز

در درد و غمِ هماره مانات شگفت

رازی است که در دلت نهان است هنوز

 

غمخوارِ هزار سرخ- پیراهن، تو

بازوی هزار مرد شیرافکن، تو

در خاک بخفتی و دوصد نکته به راز

در سینه نهفتی زپی رفتن، تو

 

با نام تو راه شبروان روشن باد!

یاد تو زمکر اهرمن ایمن باد!

با خاطره ات هزار گل بشکفته،

از باد بهار، خانه ات گلشن باد!

 

دیری است که یادِ خاوران است مرا

اندوهِ ستبرقامتان است مرا

ماندم به شگفت کز پس تیره شبان

کی روشنیِ سحرگهان است مرا؟

 

این راهِ بلا خیز سزای من و تو

وین باده ی گلرنگ برای من و تو

خونِ دل ما باده ی جامِ تو و من

سرمستی ان راهگشایِ من و تو

 

علی رضا جباری ( آذرنگ )

18/10/93 (2015/1/8)

 

 

افزودن نظر جدید