اعتراض سبز به چهار سال حبس خانگی

شهر کلن آلمان در پنجمين سالگرد جنبش سبز شاهد برگزاری مراسمی در اعتراض به چهار سال حبس خانگی و بازداشت غیرقانونی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد خواهد بود.

در این مراسم که به همت جمعی از کنشگران جنبش سبز برگزار خواهد شد، تعدادی از صاحب‌نظران از داخل و خارج از ایران، در مورد جنبش سبز، تاثيرات آن بر صحنه سياسی کشور و رابطه آن با جنبش دموکراسی‌خواهی مردم ایران، حبس خانگی رهبران جنبش سبز و راه‌های چگونگی تغییر وضع آنان، دیدگاه‌های خود را مطرح خواهند کرد.

 

این برنامه از ساعت ١٧ تا ٢٠ روز شنبه ١٤ فوریه (٢٥بهمن) برگزار خواهد شد.

اسامی سخنرانان و شرکت‌کنندگان در مراسم و دیگر جزییات برنامه در روزهای آتی اعلام خواهد شد.

 

جمعی از کنشگران جنبش سبز

افزودن نظر جدید