بولتن کارگری 68: نمی توانید مانع اعتلای مبارزات کارگران شوید!

تحلیل هفته: نمی توانید مانع اعتلای مبارزات کارگران شوید!

از تجارب دیگران: اتحادیه های کارگری و دموکراسی در امریکای لاتین - 2

اخبار خارجی: خودداری بانک جهانی از تحقیق در کار اجباری و کار کودکان در ازبکستان
              : آگهی استخدام افراد "ترجیحاً غیر یهود" در فرانسه توفان به پا کرد

از داخل: فرماندار شاکی: کارگران معدن بافق دادگاهی شدند
        : اولتیماتوم قاطعانۀ کارگران نورد لولۀ صفا، کارفرما عقب نشست
        : حوادث کار

تاریخ کارگری: نقش کارگران در ملی شدن صنعت نفت

اقتصاد ملی: زندگی کارگران در استانهای مختلف ایران

 

برای دیدن بولتن 68 روی لینک زیر کلیک کنید:

بولتن 68 در قالب پ.د.اف

افزودن نظر جدید