بولتن کارگری شماره 69: آقای محجوب، دو صد گفته چون نیم کردار نیست!

تحلیل هفته          : آقای محجوب، دو صد گفته چون نیم کردار نیست!

از تجارب دیگران : اتحادیه های کارگری و دموکراسی در امریکای لاتین - 3

اخبار خارجی      : جهان: گروه ۲۰ (جی ۲۰، ‌G20) ده میلیون شغل دیگر را به خطر ‌می‌اندازد
                    : عربستن صعودی: زنان 13 درصد نیروی کار را تشکیل ‌می‌دهند

از داخل           : تجمع کارگران شیشه آبگینه
                :
جان کارگران ، جان نیست؟

                : اعتصاب غذای200 کارگر کارخانه گندله سازی چادرملو

                    : حوادث کار

تاریخ کارگری     : پیش کسوتان جنبش کارگری ایران

اقتصاد ملی        : اژدهای فساد زوایای امنیتی، اجتماعی و سیاسی دارد

 

برای دیدن بولتن روی لینک زیر کلیک کنید:

بولتن کارگری شماره 69 در قالب پ.د.اف.

افزودن نظر جدید