مراسم یادمان زنده یاد هوشنگ عیسی بیگلو

 

گرامیداشت یاد انسان های مبارزی که با ایستادگی و پایداری در شکنجه گاه های رژیم های سرمایه داری شاه و جمهوری اسلامی مقاومت و آزادی را فریاد زدند وظیفه هر عنصر آگاه و انقلابی، به ویژه زندانیان سیاسی سابق است. خبر فوت هوشنگ عیسی بیگلو یکی از این انسانهای مقاوم و مبارز باعث تاسف و اندوه ما شد.

روز 28 فوریه 2015 مراسم یادمان زندانی سیاسی زمان شاه، هوشنگ عیسی بیگلو، وکیل مبارز و شخصیت برجسته سیاسی در شهر کلن آلمان برگزار می شود.

"گفتگوهای زندان" ضمن گرامیداشت یاد این عزیز و همدردی با خانواده و بازماندگان او، و همراهی در این مراسم، انسان های آگاه و مبارز را به مشارکت در آن فرامی خواند.

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

کلن شهر بزرگی است و روز 28 فوریه هم طولانی است.
مراسم در چه ساعتی و در کجای کلن برگزار می شود؟