برنامه پالتاکی پیرامون "پروژه وحدت چپ"

هم وطنان عزیز و گرامی!

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ آمریکای شمالی برنامه پالتاکی ماه فوریه را اختصاص به موضوع "پروژه وحدت چپ" داده است. این برنامه در روز شنبه ٢١  فوریه ٢٠١٥ در ساعت ٢ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا و کانادا، ١١ صبح به وقت غرب آمریکا و کانادا، ٨ شب به وقت اروپای مرکزی و ١٠:٣٠ شب به وقت ایران برگزار خواهد شد. سخنرانان این جلسه آقایان محمد اعظمی (سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران)، شیدان وثیق (شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران)، فرامرز دادور (کنشگر سیاسی چپ) و مسعود خدادادی (سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت) اند که در پایان به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ خواهند داد. از شما دعوت می شود که در این جلسه بحث و گفتگو شرکت نمائید.

جهت اطلاع بیشتر می توانید از طریق ایمیل های زیرین با ما تماس بگیرید:

برای تماس با سازمان در آمریکا:

usakarinfo@gmail.com

برای تماس با سازمان در کانادا:

Oipfm.toronto@gmail.com

مشخصات اطاق:

Paltalk Rooms-Chat Rooms-

Asia and Pacific - iran-iran FadAiyan aksaryat

گروه کار پالتاک سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ آمریکای شمالی

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها