بولتن کارگری شماره 70: پرستاران توانستند، معلمان و کارگران نیز می توانند!


تحلیل هفته:
پرستاران توانستند، معلمان و کارگران نیز می تواند 

از تجارب دیگران: اتحادیه های کارگری و دموکراسی در امریکای لاتین - 4

اخبار خارجی وزیر کار: وسیع‌تر از گذشته ، به سوی قراردادهای کار دسته جمعی

/ افزایش مهاجران رومانیایی و بلغاری در میان کارگران بریتانیا

کارگران ایران: انتقال بهنام ابراهيم زاده به قرنطينه زندان گوهردشت

تاریخ کارگری: پیش کسوتان جنبش کارگری ایران

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

برای دیدن بولتن روی لینک زیر کلیک کنید:

بولتن کارگری شماره 70 با فرمت پی دی اف

افزودن نظر جدید