پیام سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)- تورنتو- کانادا به مراسم بزرگداشت سالگرد کومله


در تاریخ شنبه ۲۱ فوریه حزب کومله سالگرد تاسیس خود را در شهر تورنتو کانادا برگزار شد. در این مراسم حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر شركت داشتند ۰حزب دمکرات کردستان ایران و سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) از جمله احزاب ایرانی بودند که پیام شادباش داشتند.  در زیر پیام سازمان در تورنتو را می آوریم.


سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ تورنتو برگزاری  ۳۶ مین سالگرد تاسیس  حزب کومله کردستان ایران را به اعضای حزب شما و از طریق شما به مردم کردستان ایران تبریک می گوید. آرمانهای مشترک حزب شما و سازمان ما در مبارزه برای استقرار دموکراسی در ایران و تامين حقوق ملی ـ قومی و برابری حقوقی همه شهروندان ساکن ایران رشته نیرومندی است که ما و شما را به هم پیوند میدهد و به پیکار مشترک فرا می خواند.

دوستان ! 

 ۳۶ مين سالگرد حزب کومله کردستان ایران در شرايطی برگزار می شود که:    

زندانیان سیاسی در ایران، بویژه فعالین سیاسی- فرهنگی در مناطق ملی- قومی زیر انواع و اقسام فشارها و در معرض خطر اعدام قرار دارند. در ماههای اخیر اعدامهای گسترده ایی در مناطقی مانند خوزستان، کردستان و بلوچستان از فعالین سیاسی- فرهنگی عرب، کرد و بلوچ توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته است. همچنان جمهوری اسلامی عزم و جزم کرده که با فعالین سیاسی ملیتهای ایرانی با زبان سرکوب و اعدام صحبت کند.

وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم تر شده است. شمار اعدام ها هم چنان بسیار بالاست. جمهوری اسلامی سرسختی بسیاری در برابر خواست های مردم ایران و جامعه جهانی در عرصه حقوق بشر از خود نشان می دهد.  

دبیرخانه ی کمپین بین المللی علیه اعدام از اعدام علی و حبیب اله افشاری دو برادر زندانی عضو کومله و سامان نسیم زندانی سیاسی عضو پژاک در روز پنجشنبه ۳۰ بهمن خبر داده است. نسیم در زمان جرم اتهامی ۱۷ ساله بوده که اعدام وی بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل که جمهوری اسلامی ایران عضو متعهد هر دو آنهاست غیرقانونی است. گویی حکومت ایران مصمم است به همه نشان دهد اگر چه در عرصه سیاست خارجی ناچار به انعطاف هایی باشد، اما در عرصه داخلی از جمله در رابطه با حقوق شهروندان، در بر همان پاشنه می چرخد. به نظر می رسد وخیم تر شدن وضع حقوق بشر ناشی از تصمیمی حساب شده است. همه شواهد حاکی است ولی فقيه و ارگان های تحت فرمانش می خواهند به همگان این پیام روشن را بدهند: جمهوری اسلامی از اعتراضات سال هشتاد و هشت درس گرفته است و قرار نیست در سیاست داخلی ایران گشایشی روی دهد.

دوستان و رفقای گرامی !

اين وضعيت از ما نیروهای معتقد به دمکراسی و جمهوريت می طلبد که صفوف خود را فشرده تر ساخته و با مبارزه مشترک و مسئولانه در جهت استقرار دمکراسی و عدالت اجتماعی در کشورمان فعالیت نماییم. همچنین ما بر این اعتقادیم که باید چپ متحد شود تا بتواند در عرصه سیاسی ایران نقش موثرتری ایفاء نماید. درهمین رابطه سازمان ما همراه با دو جریان چپ و بخشی از کنشگران چپ پروژه وحدت چپ را پیش میبرد. ما از شما نیز دعوت می کنیم که به این پروژه بپوندید.

ما بار دیگر۳۶ مین سالگرد تاسیس حزب کومله کردستان ایران را به شما و همه دوستداران حزب تبریک گفته و امیدواریم که حزب شما در۳۶ مین سالگرد تاسیس خود به موفقیت های بیشتری دست یابد. 

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)- تورنتو- کانادا

۲۱ فوریه ۲۰۱۵

افزودن نظر جدید