مصدق نمادی از آزادی واستقلال

 

دکتر محمدمصدق نخست وزیرملی ومحبوب ایران، پس از کودتای ننگین و بیگانه ساخته 28مرداد1332 به محاکمه کشیده شد و به زندان افتاد وتا پایان عمر، درحبس خانگی به سربرد و سرانجام در روز14 اسفند1345 درسن84 سالگی چشم از جهان فروبست. او در سراسر زندگی خود در راه آزادی واستقلال ایران مبارزه کرد و درطی سال ها مبارزه خود از هیچگونه تلاش و کوششی در راه آرمان های آزادیخواهانه واستقلال طلبانه خود باز نه ایستاد و بارها  تاحد نثارکردن جان خودپیش رفت.و به همین جهت دکترمصدق به حق نمادی از آزادی و استقلال ایران شناخته میشود. او در آبان ماه 1328برای نیل به اهداف والای خود سازمان جبهه ملی ایران را بنیان گذاشت وبامبارزه ای که برای تحقق انتخابات آزاد آغازکرد، توانست به همراه چندتن از یارانش به مجلس شانزدهم شورای ملی راه یابد و در همان مجلس بود که با تلاشی سخت و نفس گیر موفق شد قانون ملی شدن نفت را به تصویب برساند. او در اردیبهشت1330 وقتی برای اجرای قانون ملی شدن نفت پست نخست وزیری راقبول کرد، برنامه دولت خود را در دو جمله خلاصه نمود اول اجرای قانون ملی شدن نفت و دوم اصلاح قانون انتخابات. او با کمال هوشیاری و خردمندی اهداف استقلال طلبانه و آزادیخواهانه خود را درهمین دوماده برنامه دولت ملی گنجانید. او با اجرای قانون ملی شدن نفت میخواست بساط استعمار مکار انگلیس را که در تمام شئون کشور ما پنجه انداخته بود برچیند و استقلال ازبین رفته ایران رابازسازی کند و با اصلاح قانون انتخابات درصدد بود که از اعمال نفوذ بیگانگان و ایادی داخلی آنها در امر انتخابات جلوگیری نموده و ازطریق انتخابات آزاد حاکمیت ملی مردم ایران را محقق سازد. راستی وصداقت، فداکاری و شجاعت، ادب و نزاکت، پاک دستی و امانت، پایبندی به قانون و عدالت، اعتقادعمیق به آزادی واستقلال، ساده زیستی و دوری جستن از خودنمائی و خودمحوری از مشخصات بارز شخصیت مصدق بود و او با این و یژگی ها و طرز تفکر مکتبی را ابداع کرد که باید از آن به عنوان مکتب مصدق نام برد. آموزه های این مکتب باید برای پیروان واقعی این بزرگ مرد تاریخ ایران الگوی رفتارها و کردارها باشد .

جبهه ملی ایران چهل وهشتمین سالگرد درگذشت دکترمحمدمصدق را گرامی میدارد. و تاسف شدید خود را از عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی نسبت به درحصرنگاهداشتن آرامگاه دکترمصدق و جلوگیری از حضور مردم برسر مزار او در سالروز درگذشت آن مرد بزرگ ابراز می نماید. حاکمیت جمهوری اسلامی که همواره درصحنه بین المللی، آمریکا را به علت دخالت درکودتای 28مرداد 32 و بر کناری دولت ملی مصدق مورد سرزنش قرار داده ومحکوم میکند، هیچگاه توضیح نمیدهد که چرا در داخل کشور از ادای احترام ملت نسبت به این نماد آزادی و استقلال ایران ممانعت به عمل می آورد و چرا پیروان و معتقدان به  راه مصدق را زیر سنگین ترین فشارها و تهاجمات و محدودیت ها قرار می دهد؟

                                                                                تــهران – جــبـهه ملـــی ایـــران

                                                                                                                             چهاردهم اسفند 1393

افزودن نظر جدید