روایت موسیقی فولکوریک ایران زمین از زبان سیما بینا

گزینە فرهنگی پایان هفتە "کار آنلاین"

روایت موسیقی فولکوریک ایران زمین از زبان سیما بینا، پس از انقلاب ٥٧

bnw_sym_byn_sima_bina_mostanad_bbc_farsi.

منبع: 
بی بی سی

افزودن نظر جدید