بولتن کارگری شماره 73: تداوم مبارزات برای افزایش دستمزد و بهبود معیشت

تحلیل هفته: تداوم مبارزات برای افزایش دستمزد و بهبود معیشت

از تجارب دیگران: اتحادیه های کارگری و دموکراسی در امریکای لاتین - 7

اخبار خارجی: فاصله دستمزد زن و مرد تا 70 سال آینده پر نخواهد شد
              : اتکای دولت آرژانتین لبه تغییر مالیات بر درآمد در مذاکره با اتحادیه ها

از داخل: دستگیری فعالان کارگری در آستانۀ روز جهانی زن
        : ادامۀ تجمعات معلمان و کارگران
        : حوادث کار

گفتگو: برای اتحاد سراسری برنامه ای راهبردی و عملیاتی اتخاذ کنیم

برای دیدن بولتن روی لینک زیر کلیک کنید:

بولتن شمارۀ 73 در قالب پی.دی.اف.

افزودن نظر جدید