نقد چپ در برخورد با نخستین تظاهرات زنان علیە حجاب اجباری

پاسخ شادیارعمرانی به دو پرسش ارش کمانگر بمناسبت هشت مارس

نقد و تحلیل شانیار عمرانی فعال چپ، از برخورد منفعلانە و خطا ی جریانات چپ در جریان تظاهرات بزرگ زنان در ١٧ اسفند، علیە حجاب اجباری، بە همراە فیلمی از تظاهرات زنان در ١٧ اسفند ٥٧

 https://www.youtube.com/watch?v=zZvmBsCB5uU

منبع: 
تلویزیون برابری
بخش: 

افزودن نظر جدید