تبریک نوروزی

روز هجران و شب فرقت یار آخر شد              زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد
آن همه ناز و تنعم که خزان می‌فرمود               عاقبت در قدم باد بهار آخر شد
شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل                  نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد
صبح امید که شد معتکف پرده غیب                 گو برون آی که کار شب تار آخر شد
آن پریشانی شب‌های دراز و غم دل                  همه در سایه گیسوی نگار آخر شد
باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز                    قصه غصه که در دولت یار آخر شد
ساقیا لطف نمودی قدحت پر می باد                  که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد
در شمار ار چه نیاورد کسی حافظ را               شکر کان محنت بی‌حد و شمار آخر شد

هم میهنان عزیز!

ما، شورای سردبیران کار آنلاین، فرا رسیدن نوروز و بهار را بە شما شادباش می گونیم و برایتان شادمانی و سلامت پایدار آرزو می کنیم. امیدواریم سال پیش رو آغازی بر گشایش گره های سنگین نشسته بر حیات کشور ما، سال رفع تنشها با جهان خارج و بهبود معیشت مردم، خاصه کارگران و زحمتکشان میهنمان، و سال طلایه داری آزادی باشد. در آمیزۀ موجود از نشانه های پرتناقض امیدبخش و امیدسوز، قطعاً باز این مبارزۀ شما است که سخن آخر را خواهد گفت. برایتان سالی سرشار از پیروزیهای بزرگ در مبارزه برای صلح، عدالت و آزادی آرزومندیم.

تبریک ویژه مان را به خوانندگان و همکارانی که به هر طریق ادامۀ کار ما را میسر می سازند، تقدیم می کنیم و آرزوی بهروزی و بهین روزی شان را داریم.

شورای سردبیران کار آنلاین

29 اسفند 1393

بخش: 

مطالب مرتبط: 

افزودن نظر جدید