بولتن کارگری 74: تعیین حداقل دستمزد، سیاست ضد کارگری شورای عالی کار

تحلیل هفته          : تعیین حداقل دستمزد، سیاست ضد کارگری شورای عالی کار

از تجارب دیگران : جنبشهای کارگری در تونس و مصر - 1

اخبار خارجی      : کارگران خانگی: حقوق ناچیز، آزادی محدود، سوء استفادۀ مکرر
: بریتانیا: حداقل دستمزد بسیار پائین است

از داخل              : محکومیت جعفر عظیم زاده به 6 سال زندان
: گسترش اعتراضات صنفی معلمان
: از اخراجها، اعتصابات و اعتراضات کارگران
: حوادث کار

گزارش              : دستمزد کارگران معدن هیچ سنخیتی با کار آنان ندارد

 

برای دیدن بولتن روی لینک زیر کلیک کنید:

بولتن کارگری شماره 74 در قالب پی.دی.اف.

افزودن نظر جدید