اشغال چهار سال دیگر ادامه دارد

 

دوستان گرامی،

نتایج انتخابات هفته گذشته در اسراییل بر ذهن همه ما در بتسلم B'Tselem: مرکز اسرائیلی اطلاعات حقوق بشر در مناطق اشغالی) سنگینی می کند، همچنان که بر ذهن بسیاری از شما. بنابراین، می خواهم بعضی از این افکار را با شما در میان بگذارم.

نتایج انتخابات، آشکار و روشن، نشان می دهند که رای دهندگان در اسراییل با ادامه اشغال به شکل کنونی آن موافق اند. حاکمیت نظامی که حقوق اساسی میلیون ها تن را نفی می کند؛ گسترش شهرک ها و مصادره زمین های فلسطینی ها و خلع مالکیت از آنها؛ و حفظ سیستم اشغال که دو نظام جداگانه حقوقی را با دادگاه های ناعادلانه نظامی و روش صدور اجازه حاکم بر بیشتر جنبه های زندگی فلسطینی ها را ریشه دار می سازد.

نتیجه مثل روز روشن است، همچنان که محدودیت های آن. در هفته گذشته، میلیون ها فلسطینی که بیش از دو نسل زیر کنترل اسراییل زندگی کرده اند باز هم اجازه نیافتند در انتخاباتی که بر زندگی روزمره و آینده آنها تاثیر اساسی دارد، رای بدهند. همچنان که سخنگوی بتسلم چند روز پیش از انتخابات اعلام کرد، در ژوئن ۲۰۱۷ ـ یعنی طی دوره همین کِنِسِت (پارلمان) تازه ـ به پنجاهمین سال اشغال خواهیم رسید.

این وضعیت ادامه دارد به این دلیل اصلی که پذیرفته، تحمل پذیر و ارزان است. بله، برای فلسطینی ها گران و ظالمانه است، اما برای اسراییلی ها مناسب است. در حقیقت، به قدری مناسب است که موضوع اشغال به ندرت در مبارزه انتخاباتی اخیر مطرح شد. تغییر تنها در اثر تحولات تازه در میان فلسطینی ها، یا تحولی استراتژیک در جامعه بین المللیِ به طور عمده پذیرای اشغال یا اقدامات موثر اسراییلی های مخالف اشغال رخ خواهد داد.

ما که در گروه آخر قرار می گیریم، سال های سختی را پیش رو داریم. ما باید بدون حسن تعبیر به واقعیت و پیامدهای آن بپردازیم. در پی این نتایج سخت و هشیار کننده، به روشنی می دانیم جامعه اسراییل چه نقطه نظری دارد. ادامه نمایش بسیار آسان می بود. حالا که نقاب ها کنار رفته اند، واقعیت زشت اشغال نظامیِ بی انتها خیره به ما می نگرد. ما نیز باید مصمم در آن خیره شویم، صدای مخالفتمان را بلند کنیم و به یاد داشته باشیم که آینده در دستان ماست.

نبرد علیه اشغال دیروز آغاز نشده و اکنون به پایان نخواهد رسید. بتسلم به فعالیت خود ادامه خواهد داد. همچنان که دیده اید، به تازگی فیلم ناراحت کننده ای را منتشر کردیم که در آن سگ ها را به جان جوانان فلسطینی می انداختند و شبانه به خانه های فلسطینی ها هجوم می بردند. ما به آشکارسازی جنبه های مختلف اشغال و مبارزه بی هراس علیه آنها ادامه خواهیم داد. در عین حال می دانیم که فقط پایان دادن به اشغال برای همیشه به این بیعدالتی ها پایان خواهد داد و بدون تزلزل به این هدف متعهد ایم.

هدف اشغالگران تداوم اشغال است. هدف ما، با کمک شما، پایان دادن به آن است.
هاگایی العاد، رییس بتسلم، مرکز اسراییلی اطلاعات حقوق بشر در سرزمین های اشغالی

منبع: 
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

افزودن نظر جدید