بولتن کارگری شماره 75: کارگران پتروشیمی تبریز علیه قرارداد موقت، برای افزایش دستمزد

تحلیل هفته          : کارگران پتروشیمی تبریز علیه قرارداد موقت، برای افزایش دستمزد

از تجارب دیگران : جنبشهای کارگری در تونس و مصر - 2

اخبار خارجی      : فرانسه: معترضین "شامپاین" به خیابان می آیند
: اندونزی: لغو طرح تکلم به زبان محلی برای کارگران خارجی

از داخل              : تجمع صدها کارگر پتروشیمی تبریز در برابر ادارۀ کار
: حوادث کار

صدای کارگر       : رکود بی سابقه در واحدهای قطعه ساز

جنبش کارگری     : اتحادیه های کارگری و ملی شدن صنعت نفت

ادبیات کارگری    : بیا و نغمه ز صبح و سحر کنیم آغاز

برای دیدن بولتن روی لینک زیر کلیک کنید:

بولتن کارگری شماره 75 در قالب پی.دی.اف.

افزودن نظر جدید