اطلاعیه دوم برگزاری کنگره چهاردهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)


کنگره چهاردهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در روزهای٢٠ تا ٢٢ فروردين ١٣٩٤  (٩ تا ١١ آوريل ٢٠١٥) برگزار می شود. چنانچه در اطلاعيه اول آمده بود، کنگره در باره موضوعات عمده برای فعالیت جاری سازمان  تصمیم خواهد گرفت.

اين موضوعات در دستور کار کنگره قرار دارند: بحث پیرامون اوضاع سیاسی ایران و روندهای جاری در منطقه و تدوین سیاست سازمان در مورد عمده مسایل مطروحه، بررسی روندهای تاکنونی پروژه وحدت چپ و سیر بعدی، رسیدگی به تغییرات پیشنهادی در برنامه مصوب سازمان حول چالش ملی ـ قومی کشور، رسیدگی به قرارهای احتمالی پیرامون عملکرد ارگان‌های مرکزی منتخب کنگره سيزدهم، تصمیم گیری نسبت به قرارهای واحده تنظیمی و نیز پاره‌ای مسایل تشکیلاتی، و سرانجام انتخاب ارگان‌های مدیریتی سازمان برای دوره آتی فعالیت. 

دوستداران سازمان و علاقمندان به مباحث کنگره، می توانند از ساعت ١٤روز اول کنگره ٢٠ فروردین (٩ آوريل) تا پايان روز و از ساعت ٩ صبح روز دوم تا پايان روز ٢١ فروردين(١٠ آوريل) در اتاق پالتاکی سازمان شرکت کنند. مشخصات اتاق پالتاکی در زير آمده است.

هیئت تدارک کنگره چهاردم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

فروردين ١٣٩٤ 

مشخصات اطاق پالتاک:

Paltalk Rooms-Chat Rooms-

  Asia and Pacific - iran-iran FadAiyan aksaryat

بخش: 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

دوستان گرامی، در اطلاعیه های کنگره و نیز مطابق تصاویر منتشره از کنگره در سایت محترم کار آنلاین در پوسترهایی که محل کنگره را مزین می کند، ضمن استفاده بجا و شایسته از خطِ زیبای فارسی، از تقویم میلادی برای اعلام موعد برگزاری کنگره سود جسته اید

در اینکه سازمان در تبعید اجباری بسر می برد، شک و تردیدی نیست، اما اگر تمامی کوششهای سازمان در جهت و برای سعادت مردم ایران باشد، که هست. استفاده از تقویم رایج در کشورمان ایران، میتواند نشانگر این باشد که فدائیان اکثریت به مثابه بخشی از جنبش فدائی همچنان خود را بخشِ جدایی ناپذیر مردم ایران می دانند

برای رعایت حال میهمانان خارجی کنگره، میشود، نام سازمان، کنگره و شماره آن و تقویم میلادی را داخل پرانتز (و یا در اعلامیه و پوستر جداگانه) و به خط انگلیسی، که زبان بین المللی است، آورد

سپاس و قدردانی صمیمانه ام برای تمامی تلاشهای انساندوستانه و وطن دوستانه اتان را بپذیرید. برای شما و همه هموطنانم شادی و سرافرازی آرزو دارم
البرز