فایل صوتی سمینار بررسی تحولات منطقە در محل کنگرە چهاردهم

در ساعات پایانی نخستین روز کار کنگرە چهاردهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) سمیناری مرتبط با تحولات منطقە با شرکت، خانم فرزانە روستائی و آقایان عبدالە مهتدی، مهدی فتاپور و سیامک سلطانی به گردانندگی رفیق حجت نارنجی در محل برگزاری کنگرە برگزار شد.(تمام فایل های صوتی انتشار یافته زیر با همکاری سایت ایران گلوبال تهیه شده است)

علاقە مندان می توانند مشروح سخنرانی سخنرانان در این سمینار را در فایل ذیل بشنوند:

بخش: 

افزودن نظر جدید