حسين نعمتی، رزمنده توده ای و سنديکاليست نامدار، از میان ما رفت!


با دنيايی درد و دريغ، به آگاهی می‌رسانيم که دوست و رفيق خوب ما، حسين نعمتی، از میان‌مان رفت. او صبح امروز پس از ستیزی دردناک با بيماری، در بيمارستانی در شهر اِسِن (آلمان) با ما و زندگی بدرود گفت.

حسين نعمتی که از مبارزان شناخته شده توده‌ای و از کنشگران بنام جنبش کارگری بود، در سال‌های پس از انقلاب، در جایگاه دبير «انجمن همبستگی سنديکاها و شوراهای کارگران تهران و حومه» برای بهبود زندگی کارگران و رنجبران فعاليت می‌کرد. او در سال ۱۳۶۵ ناگزير به مهاجرت شد.

با مرگ حسين نعمتی، رنجبران و آزادی‌خواهان ايران يکی از پيشاهنگان خود را از دست دادند. ما، دوستان و رفقای او، هیچ‌گاه یاد این يارِ بردبار، مهربان، وفادار، آرام و دلسوز خود را فراموش نخواهیم کرد.

زمان و مکان مراسم خاکسپاری و بزرگداشت او را به‌‌زودی به آگاهی همگان خواهیم رساند. 

جمعی از رفقا و دوستان او 

 ۱۳ آوریل ۲۰۱۵ ـ  دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴
--------------------------------------------------------------

سایت کارآنلاین درگذشت زنده یاد حسین نعمتی را به خانواده ، دوستان، یاران و رفقایش تسلیت می گوید! 

افزودن نظر جدید