پیام های همبستگی سازمان های ایرانی و خارجی به کنگره چهاردهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

همراه با فایل های صوتی

در دومین روز کار کنگرە چهاردهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) تعدادی از نمایندگان احزاب، سازمان ها و کنشگران چپ پیام هایی را قرائت کردند. سازمان های ایرانی مانند؛ حزب دمکرات کردستان، شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، حزب توده ایران، حزب دمکراتیک مردم ایران، اتحاد جمهوریخواهان، جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک، دبیر کل حزب کومله کردستان آقای عبدالله مهتدی، نمایندگان کنشگران چپ و ... در کنگره حضور داشتند و یا پیام ارسال کردند. علاوه بر پیام های بالا، از طرف حزب کمونیست فرانسه نیز پیامی خوانده شد و نیز حضور نماینده پارلمان فدرال آلمان از حزب چپ در کنگره و خواندن پیام این حزب در جهت اعلام همبستگی احزاب خارجی از مبارزات سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و مردم کشورمان بود(تمام فایل های صوتی انتشار یافته زیر با همکاری سایت ایران گلوبال تهیه شده است).

جهت اطلاع از مضمون برخی پیام های قرائت شده در کنگره چهاردهم، می توان به فایل های صوتی زیر مراجعە کرد:


بخش: 

افزودن نظر جدید