پیام شادباش به پهلوانان تیم ملی کشتی آزاد ایران

درود بر شما جوانان برومند ایران!

ما نیزمانند بسیاری از مردم ایران با هیجان پیکارهای شما در آوردگاه جام جهانی کشتی آزاد را پی‌گیری کردیم. پیروزی شما بخشی از دستاورهای چشمگیرتان در سال‌های گذشته است.

همۀ درخشش‌ها و قهرمانی‌های شما دستاورد مایه گذاری شما از توان و جوانی‌تان است، دستاورد از خود گذشتگی شما است برای کسب سربلندی برای خودتان و برای مردم ایران.

دستاوردها وپیروزی‌های شما ازآن رو جلوۀ هر چه برجسته‌تری می‌یابد که مسئولان ومدیران ورزش و میهن ثروتمند ما نه سرمایه ونه امکانات درخوری در اختیار شما قرارمی‌دهند تا برایتان زمینۀ رشد وپیش‌رفت ورقابت پایاپای با قهرمانان کشورهای دیگر را فراهم آورند.

ما فداییان خلق ایران (اکثریت) چهارمین قهرمانی پیاپی شما در آوردگاه جام جهانی را به شما و همۀ جوانان و مردم ایران تبریک می‌گوییم و خود را در این پیروزی و شادمانی سهیم می‌دانیم.

چهارشنبه 26 فروردین 1394 خورشیدی

گروه کار جوانان

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

 

 

افزودن نظر جدید