وداع فدائیان با یار دیرین بە روایت تصویر
افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

نام و یاد رفیق اصغر همیشه ماندگار باد. مصیبت وارده را به خانواده محترم و هم رفقای فدایی تسلیت میگویم.