گزارش تفصیلی گردش کار کنگره چهاردهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و تصمیمات متخذه آن

کنگره چهاردهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در موعد مقرر، در نخستین روزهای بهاری امسال برگزار گردید. این همایش نوبتی صبح پنجشنبه 20 فروردین ماه 1394 برابر با 9 آوریل 2015 شروع به کار کرد و تا آخرین ساعات شنبه به فعالیت خود ادامه داد. نشست طی این سه روز موفق شد به همه مواردی که در دستور کار خود داشت رسیدگی کند.

1) شروع گردش کار کنگره

کار این کنگره مطابق رسم همیشگی و چون دیگر کنگره‌ها، با یک دقیقه سکوت آغاز شد. سکوت به احترام نام و یاد همه رفقای جانباخته‌ایی که، یا جنبش فدایی را بنیان گذاشتند یا طی 45 سال گذشته تداوم این جنبش را تضمین کردند. سکوت احترام به یاد رفقایی که در پی یک عمر ایستادگی بر سر پیمان با آرمان‌های والای سازمان، طی فاصله زمانی دو سال گذشته درگذشتند و ما را ترک گفته و رفتند: رفقا احمد اسداللهی، اصغر بی نیازان، سارا شهرکی و ایرج کمالی. و سکوت احترام به یاد "مادران خاوران": مادر آل آقا، مادر سرحدی زاده و مادر معینی و همه مادرانی که، جملگی ما همیشه مدیون بزرگواری‌های آنان خواهیم ماند.

به دنبال اعلام ادای احترام نشست به همه درگذشتگان، هیئت تدارک کنگره چهاردهم سازمان از هیئت 5 نفره سنی دعوت کرد تا گشایش کنگره را رسمیت دهد. هیئت رئیسه سنی نیز ضمن خوشامدگویی به نمایندگان کنگره، مسئول گروه سازماندهی را فراخواند تا از میزان حضور اعضای کنگره و نیز نسبت بین حضار و کل واجدین شرایط برای حضور در این نشست، گزارش لازمه را به همایش ارایه دهد. در پی این گزارش و طرح چند پرسش در این زمینه و پاسخ‌های کوتاه گزارشگر به سئوالات، رسمیت کنگره توسط هیئت رئیسه سنی اعلام گردید و همایش وارد موضوع تشکیل هیئت رئیسه دایمی خود شد. از آنجا که در جریان تدارک کنگره برای شکل گیری هیئت رئیسه آن به میزان نیاز کاندیدا تامین شده بود، همایش با توجه به این موضوع و با استعلام از اعتماد اعضای کنگره نسبت به کاندیداها، استقبال کرد که همین ترکیب کاندیداتوری بلافاصله ریاست نشست را برعهده بگیرد. با این تصمیم، هیئت رئیسه سنی کنگره جای خود را به هیئت رئیسه دایمی داد و به این ترتیب، فعالیت کنگره رسماً آغاز شد. نخستین اقدام هیئت رئیسه منتخب اعلام این نکته بود که کنگره بر اساس آئین نامه‌ایی اداره می شود که مبتنی بر آئین نامه مصوب کنگره پیش و الحاقی‌های مصوب همان کنگره، به همت هیئت تدارک کنگره ("هتک") بازنویسی شده است. این اقدام "هتک" توسط کنگره ابرام شد و مبنای قانونی اداره کنگره همین نسخه بازنویسی شده قرار گرفت. این بخش از گردش کار، جمعاً یک ساعت از وقت همایش را به خود تخصیص داد.

 

2) تصویب دستور کار کنگره

هیئت تدارک کنگره، این همایش را در چارچوب دستور کار پیشنهادی شورای مرکزی سیزدهم سازمان تدارک دیده و اولویت بندی در آن را هم در همراهی با شورای مرکزی به ترتیب موضوعات وحدت چپ، اوضاع سیاسی ایران و منطقه، و پاره‌ایی موضوعات برنامه‌ایی و یک رشته تصمیمات تشکیلاتی پیشنهاد داده بود. از این رو، نخستین وظیفه پیش روی هیئت رئیسه کنگره اخذ نظر کنگره نسبت به این دستور قرار گرفت. در این رابطه چندین پرسش از سوی اعضایی از همایش با هیئت تدارک کنگره در میان گذاشته شدند که پیرامون هر یک از آنها توضیحات مقتضی بعمل آمد. آن گاه دو پیشنهاد برای اعمال پاره‌ایی تغییرات در مفاد دستور کار و در زمینه اولویت بندی از سوی دو عضو کنگره ارایه گردیدند.

پیشنهاد اول که از قبل در قالب یک قرار کتبی تنظیم شده بود، از نشست می خواست که وقت کافی از روز نخست کار خود را به امور داخلی سازمان و مسایل تشکیلاتی اختصاص دهد و در آن، بدواً بررسی گرهگاه‌های تشکیلاتی و آن گاه اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه را به دستور کار خود اضافه نماید. پیرامون این پیشنهاد مشخص، سه موافق و سه مخالف صحبت کردند و سپس کنگره وارد رای گیری شد. این پیشنهاد از %45 آراء موافق برخوردار گردید و در نتیجه، از تصویب کنگره نگذشت.

پیشنهاد دوم متوجه حذف بحث مستقل سیاسی مربوط به اوضاع منطقه از دستور کار پیشنهادی بود. این پیشنهاد با تاکید بر اهمیت بالای روندهای جاری در منطقه از یکسو و ناکافی تلقی کردن کار تدارکاتی صورت گرفته در این زمینه از سوی دیگر، خواهان انتقال موضوع به بعد کنگره و مدیریت پیشبرد مباحث بیشتر در این عرصه توسط شورای مرکزی آتی بود. در رابطه با این درخواست نیز، کنگره موافقان و مخالفان قابل توجهی داشت که پس از صحبت دو موافق و دو مخالف، وارد تصمیم گیری حول آن شد. با این پیشنهاد %41 اعضای کنگره موافق بودند و در نتیجه، بحث مستقل در باره اوضاع منطقه کماکان در دستور نشست باقی ماند. همایش آنگاه وارد تصمیم گیری نسبت به کلیات دستور کار پیشنهادی شد که به دلیل مواجه بودنش با پذیرش اکثریت بسیار بالای نمایندگان، هیئت رئیسه نشست راساً تصویب آن را اعلام داشت. به این ترتیب دستور کار پیشنهادی شورای مرکزی و محقق شده توسط هیئت تدارک کنگره، بهمراه بررسی مجموعه قرارهای تک ماده‌ایی بموقع ارایه شده به همایش، مبنای کار سه روزه کنگره چهاردهم سازمان قرار گرفت. در مجموع، یک ساعت و ده دقیقه از وقت کنگره به بررسی وتصویب این دستور کار اختصاص یافت.

 

3) بررسی عملکرد ارگان‌های مرکزی منتخب کنگره پیشین

بلوک دوم از نیمروز نخست کنگره، به موضوع بررسی عملکرد ارگان‌های مرکزی اختصاص داشت.

1-3) نهاد شورای مرکزی و ارگان‌های منتخب و تابعه آن

با توجه به این که دوره تدارک کنگره، مطابق آئین نامه کنگره خود جزیی است از روند کنگره و از آنجا که قبلاً بخش پرسش و پاسخ از اعضای شورا و مسئولان ارگان‌های تابعه آن‌ طی جلسه پیشاکنگره و مبتنی بر مفاد گزارش‌های کارکرد دوساله پیش رفته بود، کنگره فقط رسیدگی به قرارهای احتمالی در این رابطه‍‌‌ را در دستور کار خود داشت. در همین رابطه قابل ذکر است که نسبت به عملکرد شورای مرکزی جز یک قرار کتبی که در ادامه همین گزارش به آن خواهیم پرداخت، قرار دیگری در میان نبود. اما جا دارد تا همین جا یادآور شد که کنگره چهاردهم سازمان در ساعات پایانی کار خود در روز سوم، از فعالیت همه اعضای شورای مرکزی و متناسب با میزان تلاش هر یک از آنان در مدیریت سازمان و بر دوش کشیدن بار مسئولیت‌ها تقدیر بعمل آورد و از کلیه رفقای دست اندرکار بخاطر تقبل زحمت اداره سازمان سپاسگزاری کرد.

 2-3) نهاد رسیدگی به شکایات و داوری

متاسفانه در جلسه پیشاکنگره، امکان بررسی عملکرد این نهاد فراهم نیامد و لذا همایش خود مستقیم به بررسی عملکرد آن پرداخت. ابتدا سئوالاتی توسط چند نفر از اعضای کنگره از مسئول این ارگان و مبتنی بر گزارش کتبی آن مطرح شدند که به آنها پاسخ داده شد. نکته ویژه در گزارش این هیئت اما آن بود که یکی ازپرونده‌های مورد رسیدگی قرار گرفته توسط همین هیئت، به دلیل فرجام خواهی عضو شاکی همچنان باز مانده است و لذا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به این فرجام خواهی، در اختیار کنگره قرار می گیرد. هیئت رئیسه نیز، مدیریت این موضوع را به یکی از اعضای خود سپرد تا با تشکیل هیئتی جهت رسیدگی به فرجام خواهی، نتیجه بررسی موضوع را به این نشست گزارش دهد. این هیئت تشکیل شد ولی چون زمان لازم برای رسیدگی به موضوع در حین کنگره ناکافی تشخیص داده شد، در پایان روز آخر از کنگره اختیار گرفت که کار خود را تا رسیدن به نتیجه ادامه دهد و حاصل کار در این زمینه را به کنگره آینده گزارش نماید. متن قراری که در این زمینه از تصویب نشست گذشت، چنین بود:

" ترکيبی بشمول رفقا... به موضوع رسيدگی کرده و انطباق داوری "رشد" (رسیدگی به شکایات و داوری) در این زمینه را با آيين نامه های موجود بررسی خواهد کرد. در صورت احراز صحت داوری "رشد"، موضوع به طرفين اعلام خواهد شد و در صورت شبهه در صحت داوری "رشد"، پرونده بار ديگر توسط ترکیبی از این هیئت و هیئت "رشد" مورد بررسی مجدد قرار می گيرد. نتیجه کار در هرحال به کنگره آتی گزارش خواهد شد."

3-3) هیئت تدارک کنگره ("هتک")

این نهاد نتوانسته بود پیش از تشکیل جلسه عمومی پیش کنگره، از عملکرد دو ساله خود گزارش بدهد تا کارکردش در همان جلسه مورد رسیدگی سازمانی قرار بگیرد. لذا بررسی این نهاد مرکزی هم به صحن کنگره کشیده شد و طی آن، ابتدا یک رشته سئوالات از مسئول این هیئت به عمل آمد که او پاسخ‌هایی به پرسندگان داد. در رابطه با این نهاد، یک قرار از سوی یکی از رفقا (رفیق نادری) ارایه شده بود که در پایان روز سوم مورد رسیدگی قرار گرفت. به دلیل مناسبت آن با همین بخش از گزارش، در همین جا به آن اشاره می شود. این قرار دارای دوبند بود که بطور جداگانه بررسی شدند.

1) "هتک" بعنوان يک ارگان دائمی بين دو کنگره، حذف گردد؛ 2) شورای مرکزی از ابتدای سال دوم خود، از بين اعضایش کميته ای بنام "هتک" تشکيل دهد تا کنگره آتی را تدارک ببيند. اين کميته می تواند از بين اعضا سازمان برای تسهيل در انجام امور کمک بگيرد.

بند اول پس از سخنان دو موافق و دو مخالف، به رای گیری گذاشته شد که با احراز %40 موافق، نتوانست رای کافی برای تصويب شدن را بیاورد.

تصمیم گیری در مورد بند دوم نیز به اعتبار عدم تصويب بند اول، از سوی هیئت رئیسه بلاموضوع اعلام شد.

4-3) کمیسیون بازرسی مالی

بر اساس گزارش این کمیسیون، عملکرد گروه کار مالی سازمان سالم و امانتدارانه ارزیابی شد و از زحمات این گروه کار تقدیر به عمل آمد. در عین حال در جریان رد و بدل شدن سئوال و جواب‌های مربوطه، بر لزوم یافتن راه‌هایی برای بهبود وضع مالی سازمان نکاتی عنوان شدند. یادآور می شویم که گزارش گروه مالی از طریق هیئت رئیسه کنگره در اختیار اعضای نشست قرار گرفته بود.

کنگره در پایان این بلوک از گردش کار خود که مجموعاً یک ساعت و ربع را در برگرفت، زحمات اعضای هر سه نهاد فوق را ارج نهاد و بر بهبود هر چه بیشتر کارکرد سازمان در این نهادها تاکید نمود.

 

4) تمرکز بر سیاست و وحدت چپ

نیمروز دوم از روز نخست کنگره با حضور مهمانان آغاز یافت و بر روی موضوعات غیر تشکیلاتی متمرکز شد. دستور کار این بلوک، بررسی دو سند سیاسی و نحوه ورود به موضوع وحدت تعیین شده بود.

1-4) سند پیرامون اوضاع سیاسی کشور

در رابطه با اوضاع سیاسی کشور، کنگره تنها با یک سند پیشنهادی مواجه بود که پس از مدتی کار بر روی آن در شورای مرکزی سیزدهم، به امضای همین ارگان در اختیار این همایش قرار گرفته بود. این سند قبل از برگزاری کنگره در چند رسانه عمومی به آگاهی علاقمندان رسیده بود. نسبت به مفاد این سند پیش نویس، یک رشته پیشنهادهای تصحیحی، حذفی و افزودنی هم از سوی چند رفیق طرح شده بود که در گزارش شورای مرکزی مربوط به این موضوع از آنها سخن رفته و درج پوشه کنگره بودند.

ابتدا اعضای کنگره سئوالاتی را از مسئول هیئت سیاسی- اجرائی در باره ساختار و مضامین اصلی پیش نویس ارایه شده مطرح کردند که این رفیق به آنها پاسخ داد. سپس همایش با توجه به چند نوبت گفتگوی صورت گرفته پیش کنگره‌ایی حول این سند در سطح سازمان، اقدام به یک دور بحث و عمدتاً هم معطوف به کلیات مضمونی این سند کرد. طی همین مباحث، نزدیک به %17 حاضرین در کنگره روی کلیات این پیش نویس صحبت کردند که در پایان از طرف هیئت رئیسه کنگره مکفی تلقی شد. ریاست کنگره آن گاه با تصریح این که کمیسیون منتخب برای سند سیاسی می باید هم پیشنهادهای تاکنون مطرح شده و هم پیشنهادهای احتمالی مطروحه در خود نشست را بررسی کرده و نیز پیش نویس ارایه شده را با توجه به آخرین تحولات بازنویسی کند، مبنا بودن این سند را به نظر خواهی کنگره گذاشت. نتیجه رای گیری چنین بود: %76 موافق، %9 مخالف و %15ممتنع. به این ترتیب، پیش نویس سند سیاسی پیشنهادی شورای مرکزی، مبنای کار همایش قرار گرفت. این بخش از گردش کار کنگره جمعاً دو ساعت ادامه یافت.

2-4) قطعنامه مربوط به روندهای منطقه

نشست آن گاه به بحث پیرامون تحولات سیاسی در منطقه و روندهای مربوط به آن پرداخت. در این زمینه نیز، البته سندی از سوی شورای مرکزی سیزدهم برای تصمیم گیری کنگره تدارک دیده شده بود که پیش از برگزاری کنگره در سطح عمومی انتشار یافته بود. در جریان پرسش و پاسخی که حول این سند در همایش صورت گرفت، نویسنده این سند از سخنرانان دعوت کرد که بهنگام اظهار نظر روی مفاد آن توجه خود را عمدتاً بر بخش مربوط به تزهای قطعنامه‌ایی سند متمرکز کنند. حدود %20 از حاضرین در کنگره طی سخنانی دیدگاه های خود پیرامون روندهای مربوطه را مطرح کرده و به جهات متنوعی از موضوع بحث اشاره نمودند.

پس از اعلام کفایت بحث در این زمینه، کنگره می بایست تصمیم می گرفت که برای این دو موضوع و دو سند، آیا دو کمیسیون تشکیل بدهد یا یک کمیسیون. این موضوع به نظرخواهی گذاشته شد و چون موافقان تشکیل دو کمیسیون، اقلیت کوچکی از کنگره بودند تصمیم بر تشکیل یک کمیسیون قرار گرفت. هیئت رئیسه با توجه به گرایش غالب در صحبت‌ها، پیش از تشکیل کمیسیون به کنگره پیشنهاد کرد که کمیسیون منتخب بکوشد تا این دو موضوع سیاسی ( اوضاع سیاسی کشور و تحولات منطقه) در قالب یک سند سیاسی گنجانده شوند. کنگره آن گاه برای تشکیل کمیسیون، تقاضای اعلام کاندیداتوری کرد که از میان کاندیداها 7 نفر برای کمیسیون سیاسی انتخاب شدند. این بخش نیز در کل یک ساعت و چهل وپنج دقیقه از وقت کنگره را به خود اختصاص داد.

3-4) نوع برخورد کنگره با قرارهای ارایه شده پیرامون وحدت چپ

با آن که پیشبرد بحث پروژه وحدت، به روز دوم کنگره و آن هم به عمده وقت مفید آن موکول شده بود، اما برای آن که خود موضوع از تدارک باز هم بیشتری برخوردار گردد، هیئت رئیسه کنگره لازم دید تا مقدمتاً وقت کوتاهی از روز نخست کنگره صرف گشایش بحث در این زمینه بشود. به همین منظور از نماینده کمیسیون وحدت منتخب شورای مرکزی و نیز از رفقای ارایه دهنده قرار در همین زمینه دعوت بعمل آمد تا در مورد قرارهای پیشنهادی‌شان توضیحاتی را که ضرور می دانند به کنگره بدهند و به سئوالات احتمالی نمایندگان کنگره پیرامون آنها نیز پاسخ بگویند. بعد از یک دور کوتاه ارایه توضیحات و نیز سئوال و جواب‌ها، هیئت رئیسه با برخورداری از مشورت کنگره اعلام داشت که هیئتی مرکب از اعضای کمیسیون منتخب شورای مرکزی، دو رفیق ارایه دهنده قرار و دو رفیقی که داوطلب عضویت در آن بودند، تشکیل شود و کوشش کند تا با نزدیک کردن حتی المقدور مفاد این قرارها بهمدیگر، شرایط را برای تصمیم گیری همایش در این زمینه تسهیل نماید. کنگره با تصریح این که کمیسیون پیشنهادی را منتخب هیئت رئیسه کنگره و اساساً از نوع مشورتی تلقی می کند، از تدبیر ریاست نشست استقبال کرد. نیمساعت از وقت کنگره صرف این بخش گردید.

4-4) روز اول کنگره ما، با شروع پیام‌های احزاب، سازمان‌ها و شخصیت‌های مهمان کنگره پایان گرفت. آقای عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کومله کردستان ایران نخستین سخنران از مهمانان کنگره بود که بخاطر سخنان صمیمی و مشحون از همبستگی حزبش با سازمان ما، به گرمی مورد استقبال اعضای کنگره چهاردهم سازمان قرار گرفت. سپس متن پیام حزب کمونیست فرانسه به کنگره چهاردهم سازمان خوانده شد و در پی قرائت این پیام، پایان کار رسمی روز نخست این همایش نیز اعلام گردید.

 

5) میز گرد پیرامون اوضاع و روندهای مربوط به منطقه

شورای سیزدهم سازمان از این ابتکار که ضرورت دارد تا نظر به اهمیت روندهای جاری در منطقه، کنفرانسی حول این روندها در جنب کنگره برگزار شود استقبال کرده و آن را تدارک دیده بود. شب اول همایش به این کنفرانس اختصاص یافت و در آن خانم فرزانه روستایی با تمرکز بر روندهای عمومی در جغرافیای سیاسی منطقه، آقای عبدالله مهتدی با درنگ بر روندهای مربوط به چالش کرد در چهار کشور کردنشین و موقعیت امروزین آن، آقای سیامک سلطانی حول تحولات در افغانستان و شرق کشورمان و آقای مهدی فتاپور پیرامون بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه، دیدگاه های خود را با حضار در میان گذاشتند. این کنفرانس دو ساعت و نیمه که با گفتگو و پرسش و پاسخ‌ پایان گرفت، با استقبال گرم همایش روبرو شد.

 

6) ورود کنگره به بحث تفصیلی پیرامون "پروژه وحدت"

1-6) نیمه نخست روز دوم همایش ما کار خود را با گوش سپردن به پیام احزاب میهمان آغاز کرد. کنگره در این دور از قرائت پیام‌های رسیده، شنونده پیام‌های کنشگران چپ، شورای موقت سوسیالیست‌های چپ، حزب دمکرات کردستان و سازمان اتحاد فداییان خلق ایران بود که با ابراز استقبال و سپاسگزاری کنگره از حضور این متحدان سازمان پاسخ گرفتند. این پیام‌ها و دیگر پیام‌های دریافتی کنگره در نشریه کار آنلاین چاپ شده‌اند و در دسترس علاقه مندان قرار دارند. پس از پیام‌ها رئیس جلسه به ترتیب از مخبران کمیسیون سیاسی و کمیسیون وحدت دعوت کرد تا از حد پیشرفت کار خود به کنگره گزارش بدهند. مخبر کمیسیون سیاسی اعلام داشت که کمیسیون به این نتیجه رسید که دو سند سیاسی و قطعنامه مربوط به اوضاع منطقه در کادر یک سند سیاسی تنظیم شوند و سند سیاسی در پی بروز شدن بندهایی از آن و همچنین تامین برخی توافق‌ها و تصریح موارد اختلاف در کمیسیون، حداکثر تا ظهر روز سوم جهت تصمیم گیری در اختیار کنگره قرار گیرد. مخبر کمیسیون وحدت نیز در گزارش خود اعلام داشت که کمیسیون در مباحثات خود توانسته توافق اصولی دو قرار ارایه شده جهت یکی شدن را تامین کند ولی با قرار دیگر علیرغم کسب تا حدی نزدیکی‌ها هنوز هم موفق به رفع تفاوت نشده است. رفیق مخبر همچنین اضافه کرد که کمیسیون با در نظرداشت مباحثی که در کنگره پیرامون وحدت چپ جریان خواهد داشت، به کار خود برای رسیدن به توافق بیشتر و تنظیم فرمولبندی نهایی ادامه خواهد داد. مدت زمان صرف شده برای این بخش از کار کنگره نزدیک به 50 دقیقه بود. در اینجا به هر سه قرار اشاره می شود.

یک) قرار ارایه شده از سوی شورای مرکزی:

پیش نویس قرار کنگره 14 سازمان در مورد پیشبردِ پروژهٔ «شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ»

کنگرۀ سازمان با بررسی روند طی شده و دستاوردهای آن، از جمله تهیه و تدوین چندین طرح منشور و اساسنامه:

1- کوشش ارگانهای پروژهٔ «شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» در اجرای نقشۀ راه این پروژه و دستاوردهای آن را ارج می نهد، و به تداوم این کوششها برای برای به سرانجام رساندن پروژه وحدت، به دیدۀ امید و احترام می نگرد.

2- اعلام می کند که سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، با وفاداری به توافقات حاصلۀ تاکنونی و توافقاتی که تا برگزاری کنگره حاصل خواهند شد، در کنگرۀ مشترک شرکت خواهد جست.

3- اعضای سازمان را به شرکت گسترده در کنگره مشترک و مشارکت در تصمیم گیریهای آن پیرامون طرح اسناد ارائه شدۀ تاکنونی، نام حزب، دیگر پیشنهادهای ناظر بر حیات حزبی، دوره گذار از چند سازمان به سازمان واحد، روند انتگراسیون نیروهای وحدت و هر آن چه در دستور کار گنگره قرار خواهد گرفت، فرا می خواند.

در عین حال کنگره با ملاحظۀ سطح توافقات کنونی که هنوز تضمین کنندۀ یک وحدت حزبی پایدار نیستند و با تأکید بر ضرورت مشارکت نیروهای طرفهای پروژه در داخل کشور، و خبررسانی ممکن به پایگاه اجتماعی آنان از این پروژه:

4- از طرح ها و ابتکاراتی که برای حل مشکلات پيش روی پروژه، و فراهم آوردن فرصت برای رفع نگرانی ها و دغدغه های موجود ارائه شوند، استقبال می کند.

5- ارگانهای پروژه را به دقت بیشتر در چگونگی های تحقق یک وحدت پایدار فرا می خواند، از پیشنهادهای این ارگانها در این راستا و به روزرسانی احتمالی در نقشه راه استقبال می کند، و شورای مرکزی خود را برای بررسی این پیشنهادها و توافق های ممکن مختار می داند.

6- کل روند طی شده و توافقات تاکنونی را پایه ای قابل اتکا می داند تا در صورت عدم توفیق کنگرۀ وحدت در تحقق آن به هر دلیل، به "اتحادی در راستای وحدت" در میان نیروهای پروژۀ وحدت، در اشکال مورد توافق، شکل داده شود.

دو) قرار رفیق احمد فرهادی در باره «پروژهٔ شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» برای بررسی و تصویب در کنگرهٔ ۱۴ سازمان:

الف– کنگرۀ سازمان، با بررسی روند طی شده برای شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ و دستاوردهای آن:

۱– کوشش نهادهای «پروژهٔ شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» در اجرای نقشۀ راه این پروژه و دستاوردهای آن را ارج می‌نهد، و به تداوم این کوشش‌ها برای برگزاری کنگرۀ مشترک به دیدۀ امید می‌نگرد؛

۲– اعلام می‌کند سازمان، با پای‌بندی به توافقات حاصلۀ تاکنونی و توافقاتی که احتمالا تا برگزاری کنگره حاصل خواهند شد، در کنگرۀ مشترک شرکت شرکت خواهد جست؛

۳– اعضای سازمان را به شرکت گسترده در کنگرۀ مشترک و مشارکت در تصمیم گیری‌های آن پیرامون طرح اسناد ارائه شده و روند همگرائی نیروهای دست‌اندکارِ پروژه و هر آنچه در دستور کار گنگره قرار خواهد گرفت، فرا می‌خواند.

ب– کنگره در عین حال، با ملاحظۀ سطح مناسبات کنونی، که هنوز تضمین کنندۀ یک وحدت حزبی پایدار نیستند، و با تأکید بر ضرورت تامین نظر نیروهای سیاسیِ مقیمِ داخلِ پیرامونِ سازمان‌های دست‌اندکارِ پروژه، همچنین ضرورت مشارکت پایگاهِ اجتماعی آن‌ها و دیگر نیروهای چپ داخل کشور در این پروژه:

۴– نهادهای پروژه را به مداقه در چگونگی تحقق یک وحدت پایدار فرا می‌خواند، از پیشنهادهای این ارگان‌ها در این راستا استقبال می‌کند، و از شورای مرکزی خود می‌خواهد آن‌ها را به دقت مورد بررسی قرار دهد؛

۵– شورای مرکزی خود را موظف به تامین نظر نیروهای سیاسیِ مقیمِ داخلِ پیرامونِ سازمان می‌نماید؛

۶– کل روند طی شده و توافقات تاکنونی را پایه‌ای قابل اتکا می‌داند تا، در صورت عدم توفیق کنگرهٔ مشترک در تحقق وحدت به هر دلیل، "اتحادی در راستای وحدت" در میان نیروهای پروژه، در اشکال مورد توافق، شکل داده شود.

سه) قرار پیشنهادی رفیق رضا جوشنی در باره پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ

کنگرۀ سازمان با بررسی روند طی شده و دستاوردها ومشکلات وابهامات پیش رو:

الف- کوشش ارگانهای پروژهٔ «شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» در اجرای نقشۀ راه این پروژه و دستاوردهای آن را ارج می نهد و با ملاحظۀ این که سطح پیشرفت کار کنونی تضمین کنندۀ یک وحدت حزبی نسبتا پایدار و رضایتبخش برای کل سازمان و نیروهای آن اعم از خارج و داخل کشور نیست، از طرح ها و ابتکارات جدید برای حل مشکلات مهم پيش روی پروژه، و نیز فراهم آوردن فرصت برای رفع نگرانی ها و ابهامات موجود، استقبال می کند

ب- کل روند طی شده و توافقات تاکنونی را پایه ای برای ایجاد و تامین "اتحادی" متشکل از نمایندگان شرکت کننده در پروژه از طریق ایجاد یک "دفتر سیاسی همکاریهای مشترک" برای اتحاد عمل سیاسی، ضمن ادامه حیات سیاسیِ سازمانی و تشکیلاتی کنونی و مستقل هریک از یک شرکت کنندگان، و نیز در چشم اندازی دورتر برای وحدتِی مناسب و مطلوب، در شرایطی مقتضی و با تاکید بر تحقق مشارکت نیروهای داخل و پیرامون سازمان می داند.

پ- با ملاحظات بالا کنگره چهارده سازمان، تشکیل کنگره مشترک را درشرایط کنونی ضرور نمی شناسد )این بند البته در جریان گفتگوها میان هیئت مشورتی، توسط ارایه دهنده قرار کنار گذاشته شد).

2-6) اظهار نظر کنگره پیرامون پروژه وحدت و چشم انداز آن

کنگره کار خود را با شروع بحث جمعی در باره پروژه وحدت چپ و نقشه راه این پروژه پی گرفت. این مباحثات که در آن حدود یک سوم شرکت کنندگان در کنگره چه مستقیم و چه از طریق پالتاک سخن گفتند، مباحثاتی بودند شفاف و در موارد زیادی حاوی پیشنهادهای مشخص نسبت به آینده این پروژه و نیز تداوم راه و گاه هم مطالباتی برای تغییر در مسیر راه. جا دارد تاکید شود که در این بخش از مباحث کنگره، مشارکت فعال نمایندگان طرف‌های پروژه "تشکل بزرک چپ" در مباحث مربوط به وحدت چشمگیر بود. فایلهای صوتی و تصویری این مباحث در نشریه کار آن لاین قابل دسترس اند. بحث مربوط به پروژه وحدت نزدیک به چهار ساعت طول کشید و در پایان این مباحث، هیئت رئیسه کنگره از کمیسیون مربوطه خواست تا فرموله شده موارد ضرور برای تصمیم گیری را تا اول وقت روز سوم در اختیار کنگره قرار دهد.

 

7) با پایان گرفتن این دور از مباحث مربوط به وحدت چپ، نماینده حزب چپ آلمان آقای نیما مواسات عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان با ابراز تبریک به سازمان ما بخاطر برگزاری چهاردهمین کنگره‌ آن، سخنانی پیرامون حساسیت اوضاع منطقه خاورمیانه ایراد کرد و بر اهمیت وحدت عمل نیروهای چپ و دمکرات جهان و منطقه در این شرایط خطیر تاکید نمود. سخنان این نماینده پارلمان آلمان مورد استقبال گرم کنگره قرار گرفت. سپس هیئت رئیسه همایش با اعلام سپاس کنگره بخاطر دریافت پیام‌هایی از سوی حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دمکراتیک مردم ایران، اتحاد جمهوریخواهان ایران و جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ، از نماینده حزب توده ایران که در نشست حضور داشت، دعوت به قرائت پیام این حزب کرد. پیام موجب امتنان صمیمانه کنگره واقع شد. این بخش 45 دقیقه از وقت کنگره را در برگرفت.

 

8) تغییرات پیشنهادی در برنامه مصوب سازمان

کار کنگره با تمرکز بر مواردی از تغییرات پیشنهادی در برنامه مصوب کنگره سیزدهم سازمان پی گرفته شد. ابتدا مسئول پیشین این کمیسیون گزارشی در این زمینه ارایه داد و آنگاه در پی چند سئوال و جواب، کنگره وارد بررسی موضوعات شد.

1-8) پیشنهاد نخست، متوجه تصحیحاتی در تبیین جریان راست افراطی در جمهوری اسلامی بود که مورد موافقت کنگره قرار گذفت و بدین شکل درآمد:

" در دهه ٦٠ و ٧٠ از درون جنگ ايران ـ عراق، ارگان های حکومتی و به ويژه نهادهای امنيتی ـ نظامی و از برخی مدارس فقهی، جريان راست افراطی شکل گرفت که توتاليتاريسم، دولت مداری و باور به کاربست خشونت در مسائل سياسی و اجتماعی، مشخصه اصلی آن است. اين جريان پيوندهای تنگاتنگی با نيروهای امنيتی ـ نظامی دارد. راست افراطی در دامن راست سنتی پرورش يافت، برای مقابله با اصلاحات توسط علی خامنه ای ولی فقيه و فرماندهان سپاه تقويت گرديد و سرانجام بر قوه مجريه چنگ انداخت و همراه با راست سنتی، مجلس شورا را قبضه نمود."

تغییراتی نیز در بخش مربوط به نقش دهقانان در تحولات کشور پیشنهاد شده بود که آن نیز بگونه زیر پذیرفته شد.

"دهقانان در تاريخ معاصر ايران نقش جدی در تحولات سياسی کشور نداشتند و بيشتر از جانب گروه های شهری بسيج شده اند. نقش و جایگاه دهقانان در ساختار اقتصادی کشور رو به کاهش است. دهقانان در پيوند با طبقات تحول طلب جامعه می توانند در تحولات سياسی نقش بازی کنند."

سومین تغییر پیشنهادی هم متوجه افزودن دو پاراگراف به بخش مربوط به حفظ محیط زیست در برنامه مصوب کنگره سیزدهم سازمان بود که مورد تایید کنگره چهاردهم قرار گرفت.

 "ـ گرد و غبار برخاسته از بیابان­های عراق، عربستان و ایران و ورود ریزگردها به کشور ما، موجب خسارات فراوان و خطرات جدی برای حيات انسانی، حیوانی و گیاهی در استان های غربی و جنوب غربی کشور شده است. لازم است طرح کارشناسی برای مقابله با ريزگردها تدوين گردد، بودجه ضرور برای آن اختصاص داده شود و همکاری کشورهای ذينفع در منطقه جلب گردد.

ـ برخی از موارد تخریب محیط زیست که بر روی کشور ما اثرگذار است ناشی از عوامل جهانی است که مقابله با آن­ها نیازمند راه حل جهانی، منطقه ای و تلاش مشترک کشورهاست. در اين زمينه بايد با مجامع  بين المللی همکاری نزديک کرد."

2-8) پیشنهاد در مورد بخش مربوط به "غلبه بر معضل ملی - قومی" در برنامه سازمان

برای باز نویسی برنامه در بخش مربوط به معضل ملی- قومی در ایران و غلبه برآن، از سوی گروه کار ملی - قومی شورای سیزدهم مجموعه تزهایی پیشنهاد شده بود که این تزها در شورای مرکزی بررسی و سرانجام به تصویب رسیدند. از این مصوبه مستخرجاتی در رابطه با بازنویسی برنامه در رابطه با این بخش صورت پذیرفت و در دستور کار کنگره قرار گرفت. در این مورد ابتدا سئوالاتی مطرح شدند که بخسی توسط مسئول سابق کمیسیون برنامه و بخشی توسط مسئول گروه کار ملی- قومی پاسخ داده شدند.

اما از آنجا که در این زمینه در فرجه قانونی پیشنهادهای دیگری توسط دو رفیق و قطعنامه‌ایی نیز از سوی "جمعی از هواداران سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت (داخل کشور)" در اختیار کنگره قرار گرفته و در پوشه کنگره نیز درج شده بود، ابتدا می بایست سند مبنای کار کنگره در این مورد تعیین می شد. از آنجا که رفیقی در کنگره نخواست تا در مقام دفاع از این قطعنامه ثبت نام کند، هیئت رئیسه کنگره ضمن ارج گذاری پیگیری جدی این رفقا نسبت به ابراز نظر نسبت به مسایل پیش روی سازمان، بررسی آن در شکل قطعنامه را خارج از دستور کار کنگره دانست. با تثبیت اصلاحیه شورای مرکزی به عنوان مبنای کار، ابتدا بررسی پیشنهادهای ارایه شده روی آن در دستور کار قرار گرفت. پیشنهادهای مطروحه از سوی یک رفیق که در پوشه کنگره هم آمده بود بخاطر ورود او به مسایل مشخص تر در موضوع، مدافعی در کنگره نیافت و پیشنهادهای رفیقی دیگر نیز با توجه به تامین پیشنهاد اصلی او در متن نهایی اصلاحیه برنامه، موضوعیت طرح پیدا نکردند. به این سان، کنگره وارد بررسی اصلاحیه پیشنهادی شورای مرکزی در این زمینه شد. در پی سخنان تعدادی موافق و مخالف، کنگره نتیجه گرفت که نظر به حساسیت موضوع، لازم است بیرون از نشست کار مشورتی بیشتری صورت بگیرد. لذا تصمیم گیری نهایی روی موضوع به روز بعد موکول شد.

 

9) بررسی قرار درباره موضع شورای مرکزی سازمان در انتخابات ریاست جمهوری 1392 برای کنگره 14 سازمان

از سوی یکی از رفقا قراری حاوی سه بند در رابطه با موضع گیری سازمان در انتخابات 1392 ریاست جمهوری اسلامی و برخی تصمیمات بعدی مربوط به آن ارایه شده بود که در پی توافق او با هیئت رئیسه کنگره، تصمیم بر این شد که این قرار در دو بند جداگانه سیاسی و تشکیلاتی مورد رسیدگی قرار بگیرد. در این بخش از کنگره قسمت زیرین از قرار ارایه شده در دستور قرار گرفت:

یک- کنگره 14 سازمان موضع شورای مرکزی وقت در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری 1392 را که جوهرآن در پاراگراف زیرآمده است:

"... از نيروهای مخالف و منتقد هم می خواهيم که در اين انتخابات شرکت نکنند و مشترکا در افشاء انتخابات مهندسی شده و فرمايشی بکوشند.ما در اين انتخابات شرکت نمی کنيم و شرکت در اين انتخابات را ياری به پيشبرد برنامه خامنه ای و همدستان وی می دانيم."

نادرست ارزیابی می کند.

دو- اعلامیه پس از برگزاری انتخابات رئیس جمهور جدید را، که در آن از جمله آمده است:

"... ما پیروزی در انتخابات را به مردم ایران تبریک می گوئیم، با تلاش آنها برای تغییر سیاست‌های کلان کشور همراه هستیم."

هرچند که خود مغایر اعلامیه قبلی شورا است، درست ارزیابی می کند.

پیرامون این قرار دوبندی، سه موافق و سه مخالف صحبت کردند و آنگاه کنگره وارد رای گیری شد. از صاحبان رای در کنگره %9 آنها در رای گیری شرکت نکردند و از شرکت کنندگان در رای گیری پیرامون این قرار %39.5 موافق، %56.5 مخالف و %4 ممتنع بودند. این قرار تصویب نشد. این بخش از کنگره در مجموع یک ساعت وقت برد.

دومین روز کار همایش ما با ارایه گزارشی کوتاه از وضع زندانیان سیاسی در کشور به کنگره پایان گرفت.

 

10) تصمیم گیری نهایی پیرامون تغییرات برنامه‌ایی در زمینه موضوع ملی - قومی

روز سوم کنگره کار خود را با بررسی این موضوع شروع کرد. ابتدا مسئول جلسه اعلام کرد که با توجه به مباحث دیروز، از سوی تدوین کنندگان سند اصلاحی پیشنهاد شده است که توصیف "جغرافیایی - ملی" در باره فدرالیسم ایرانی از آن خارج شود و بر تمرکز زدایی اساساً به عنوان نیاز عمومی کشور به دمکراتیزاسیون تاکید بعمل آید. آنگاه دو پیشنهاد یکی ناظر بر حذف صفت "مرکزی" از دولت فدرال و دیگری اعلام زبان فارسی به عنوان یگانه زبان اداری در همه واحدهای فدرال مطرح گردیدند که بعد از ایراد سخنان موافق ومخالف، به نظر خواهی کنگره گذاشته شدند که هیچ یک از آنها رای نیاورد. کنگره سپس وارد تصمیم گیری بر سر اصلاحیه‌های پیشنهادی روی برنامه شد که با نتیجه %52 موافق، %6 مخالف و %42 ممتنع مواجه گردید. از آنجا که موارد برنامه‌ایی مطابق اساسنامه سازمان می باید حائز حداقل %60 آراء باشند، در نتیجه اصلاحیه پیشنهادی مصوب تلقی نشد.

اما هیئت رئیسه کنگره با توجه به بالا بودن میزان آراء ممتنع در مورد اصلاحیه پیشنهادی روی بخش ملی- قومی برنامه سازمان، قرار زیر را به کنگره پیشنهاد داد که با رای قریب به اتفاق آراء کنگره به تصویب رسید.

"تکميل برنامه حقوق ملی ـ قومی و فدراليسم پيشنهادی، به شورای مرکزی منتخب کنگره چهاردهم ارجاع می شود. شورای مرکزی منتخب کنگره چهاردهم موظف است با استفاده از همه امکانات، به تدقيق و تکميل آن پرداخته و حاصل کار را به کنگره پانزدهم ارائه دهد."

این بخش، نزدیک به یک ساعت و ربع از وقت کنگره را به خود اختصاص داد.

 

11) اتخاذ تصمیم نسبت به قرار ناظر بر "پروژه وحدت چپ"

هیئت رئیسه کنگره پیش از ورود به اخذ رای نسبت به آخرین قرار ارایه شده از سوی کمیسیون مشورتی مربوط به پروژه وحدت چپ، از مخبر آن خواست تا کنگره را در جریان آخرین مباحث صورت گرفته قرار بدهد. مخبر این کمیسیون اعلام داشت که قرار تنظیمی، حاصل بیشترین توافقات ممکنه در کمیسیون و معطوف به تامین بیشترین همراهی‌ها با این پروژه در سطح سازمان است. سپس با توجه به اینکه رفیق جوشنی اعلام داشت که علیرغم حفظ نظر خود، از گذاشتن قرارش به رای کنگره صرف نظر می کند، کنگره وارد تصمیم گیری نسبت به تنها قرار موجود در این زمینه شد.

هیئت رئیسه کنگره نظر به اهمیت و حساسیت موضوع ابتدا لازم دانست تا کنگره در مورد حد نصاب لازم برای نافذ بودن تدبیر متخذه در مورد قرار وحدت چپ تصمیم بگیرد. از این رو پیشنهاد کرد که حد نصاب رای لازم در این مورد %60 باشد. به این پیشنهاد، %64 رای موافق، %17 رای مخالف و %19 رای ممتنع داده شد و در نتیجه، پیشنهاد هیئت رئیسه با تایید کنگره مواجه گردید. در نهایت نیز قرار زیر به رای کنگره گذاشته شد که حاصل چنین بود: یک نفر عدم شرکت، %95 موافق، %3 مخالف و %2 ممتنع. به این ترتیب قرار زیر از تصویب کنگره گذشت. برای این بخش از کار کنگره حدود یک ساعت وقت صرف شد.

متن قرار کنگره 14 سازمان در مورد پیشبردِ پروژهٔ «شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ»

کنگرۀ سازمان با بررسی روند طی شده و دستاوردهای آن:

1- کوشش ارگانهای پروژهٔ «شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» در اجرای نقشۀ راه این پروژه و دستاوردهای آن را ارج می نهد، و به تداوم این کوششها برای به سرانجام رساندن پروژه، به دیدۀ امید می نگرد.

2- اعلام می کند که سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، با وفاداری به توافقات حاصلۀ تاکنونی و توافقاتی که تا برگزاری کنگره حاصل خواهند شد، در کنگرۀ مشترک شرکت خواهد جست.

3- اعضای سازمان را به شرکت گسترده در کنگره مشترک و مشارکت در تصمیم گیریهای آن پیرامون طرح اسناد ارائه شده، نام تشکل و هر آن چه در دستور کار گنگره قرار خواهد گرفت، فرا می خواند.

در عین حال کنگره با ملاحظۀ سطح توافقات کنونی که هنوز تضمین کنندۀ یک وحدت حزبی پایدار نیستند و با تأکید بر ضرورت مشارکت نیروهای طرفهای پروژه در داخل کشور و پایگاه اجتماعی آنان:

4- از طرح ها و ابتکاراتی که برای حل مشکلات پيش روی پروژه، و فراهم آوردن فرصت برای رفع نگرانی ها و دغدغه های موجود ارائه شوند، استقبال می کند.

5- ارگانهای پروژه را به دقت بیشتر در چگونگی های تحقق یک وحدت پایدار و به روزرسانی نقشه راه فرا می خواند، از پیشنهادهای این ارگانها در این راستا استقبال می کند، و شورای مرکزی خود را برای بررسی این پیشنهادها و توافق های ممکن مختار می داند.

6- کل روند طی شده و توافقات تاکنونی را پایه ای قابل اتکا می داند تا در صورت عدم توفیق کنگرۀ مشترک در تحقق وحدت به هر دلیل، به "اتحادی در راستای وحدت" در میان نیروهای پروژۀ وحدت، در اشکال مورد توافق، شکل داده شود.

 

12) تصمیم گیری در مورد سند سیاسی و قطعنامه کارگری

1-12) قطعنامه کارگری

گروه کار کارگری سازمان نظر به حدت یابی معضلات کارگران و دامنه گرفتن اعتراضات کارگری در کشور، قطعنامه‌ایی را تنظیم و به شورای مرکزی سیزدهم ارایه داده بود. بررسی این قطعنامه در کادر دستور کار سیاسی کنگره قرار داشت. پیرامون این قطعنامه ابتدا پرسش‌هایی طرح شدند که مخبر کمیسیون سیاسی به آنها جواب داد و آن گاه با چند اصلاحیه صورت گرفته در متن، قطعنامه به رای کنگره گذاشته شد که با %95 رای موافق، %5 رای ممتنع و بی هیچ مخالفی به تصویب کنگره رسید. متن قطعنامه مصوب همراه این گزارش به آگاهی علاقه مندان می رسد.

2-12) سند سیاسی

ابتدا مخبر کمیسیون پیرامون نکات مرکزی در حاصل کار صورت گرفته توسط کمیسیون گزارش داد و به چند پرسش مطروحه توسط نمایندگانی از کنگره پیرامون تغییرات صورت گرفته روی سند مبنا پاسخ گفت. مطابق گزارش او کنگره می بایست روی تیتر سند که جزو موارد اختلاف در کمیسیون بود تصمیم می گرفت و آنگاه به اتخاذ تصمیم در باره کلیات سند می پرداخت. اما در حین سئوال و جواب‌ها معلوم شد که نسبت به یک مورد تغییر یافته در تحریر جدید نسبت به سند مبنا نیز، لزوم به تصمیم گیری در کنگره است.

1-2-12) در بند مربوط به ولایت فقیه از سند سیاسی، قبلاً چنین آمده بود:

"سمت اصلی مبارزه ما بر پایه استراتژی سیاسی سازمان، علیه این بلوک و ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه است."

این جمله اما، در متن تحریری کمیسیون به گونه زیر تغییر یافته بود:

"برپايه گذر از استبداد مذهبی به جمهوری دمکراتيک و سکولار، سمت اصلی مبارزه ما عليه اين بلوک و ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه است."

بر سر این تغییر دو موافق و دو مخالف صحبت کردند و آن گاه کنگره پیرامون موضوع اقدام به رای گیری کرد که در آن نظر مثبت کنگره بر جمله دوم (تغییر یافته توسط کمیسون) قرار گرفت.

2-2-12) در باره تیتر سند نیز کنگره می بایست تصمیم می گرفت که با کدام یکی از این دو عبارت آرایش بیابد:

"علیه ولایت فقیه، نظامی- امنیتی‌ها و راست افراطی

علیه فساد حکومتی"

یا

"عليه استبداد و فساد حکومتی"

در این مورد هم سه موافق و سه مخالف صحبت کردند و آن گاه هر دو به رای گذاشته شدند.

انتخاب اول: موافق %52، مخالف %30 و ممتنع % 18

انتخاب دوم: موافق %57، مخالف%23 و ممتنع %20

به این ترتیب، تیتر سند بر اساس انتخاب دوم، چنین تنظیم شد:

"برای آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی

عليه استبداد و فساد حکومتی"

3-2-12) در پی تعیین تیتر سند، کلیات سند به رای کنگره گذاشته شد که نتیجه چنین بود:

موافق %84، مخالف %4، و ممتنع %12

تصویب سند سیاسی در میان ابراز احساسات کنگره توسط رئیس جلسه اعلام شد. این بخش از کار کنگره یک ساعت و ربع وقت برد. سند سیاسی مصوب کنگره چهاردهم سازمان بهمراه همین گزارش به اطلاع همه علاقه مندان جنبش سیاسی آزادیخواهانه، دمکراسی طلبانه و عدالت جویانه میهنمان می رسد.

 

13) بررسی قرارهای ارایه شده به کنگره

نیمروز پایانی کار نشست سه روزه عمدتاً به امور و تصمیمات تشکیلاتی اختصاص داشت که در آن، کنگره بعد از مراسم بدرود با مهمانان کنگره و ابراز سپاس از حضور و مشارکت سازنده شان در مباحث همایش، وارد بررسی تک تک قرارهای ارایه شده گردید. بررسی این قرارها بگونه زیر طبقه بندی شدند: قابل تصمیم گیری، فاقد موضوعیت و تفویض بررسی آنها به شورای مرکزی منتخب. کنگره در هر مورد پس از مداقه در موضوع و صحبت موافق و مخالف، تصمیمات مقتضی را اتخاذ کرد. سهم وقت تخصیص یافته به بررسی قرارهای ارایه شده از مجموع وقت کنگره، یک ساعت و نیم بود.

 

14) انتخاب ارگان‌های مرکزی برای مدیریت سازمان در طول دوره چهاردهم

کنگره پس از رسیدگی به همه مواردی که در دستور کار خود داشت وارد روند انتخاب اعضای ارگان‌های مرکزی سازمان شد. در این زمینه "هتک" با مراجعه به اعضای سازمان برای کاندیداتوری در ارگان‌های مرکزی لیستی از داوطلبان را تهیه کرده بود که به جای خود کمک شایانی بود به موضوع کاندیداتوری برای پذیرش مسئولیت‌ها. این تلاش در خود همایش نیز در طول سه روز گردش کار آن توسط هیئت رئیسه کنگره پی گرفته شد و خوشبختانه نام رفقایی دیگر نیز به این لیست افزوده گردید.

کنگره پیش از ورود به انتخابات، از داوطلبان پذیرش مسئولیت خواست تا طی سخنان کوتاهی میزان آمادگی خود برای پیشبرد وظایف محوله، نوع و حد مسئولیت پذیری‌شان، محدودیت‌ها و شرایطی را که برای انجام کار قایل اند و نیز طرح و پیشنهادهایی که برای ارتقاء فعالیت سازمان در ذهن دارند با اعضای کنگره در میان بگذارند. این روند در رابطه با کاندیداها فقط برای شورای مرکزی عملی گردید و فرصت نشد تا داوطلبان برای فعالیت در سه ارگان مرکزی دیگر نیز بتوانند با کنگره سخن بگویند. شناخت کنگره نسبت به کاندیداهای این سه ارگان اما آن اندازه بود که اعضای کنگره به راحتی بتوانند در مورد آنها تصمیم بگیرند.

کنگره آنگاه وارد رای گیری مخفی از طریق دیجیتالی در مورد داوطلبان پذیرش مسئولیت در هر چهار ارگان مرکزی سازمان شد و موفق گردید که اعضای همه آنها را برای تامین و تضمین اداره سازمان در دو سال آینده برگزیند. زمان اختصاص یافته به مقدمات و انجام برگزاری انتخابات با توجه به تکرار چند باره آن برای تکمیل شورای مرکزی در ترکیب کامل خود، چهار ساعت طول کشید و انجام موفقیت آمیزش، خستگی سه روز کار را از تن و جان اعضای کنگره بدر کرد. آنچه که به این انتخابات ویژگی معین داد، تکمیل ترکیب آن بود که موجب شد انتخابات تا چهار دور تجدید شود. از آنجا که در دور اول شورای مرکزی نتوانسته بود بگونه کامل از رای حد نصاب برخوردار گردد، در نتیجه لازم آمد تا برای انتخاب دونفر دیگر از ترکیب شورا، امر انتخابات بین 4 کاندیدای دیگر تکرار شود. نتیجه اما، کسب رای حد نصاب فقط توسط یکی از کاندیداها بود. لذا دور سوم انتخابات بین دوکاندیدای دارای بیشترین رای تجدید شد تا از این طریق نفر آخر ترکیب شورا تکمیل شود. اما در این دور سوم از انتخابات، هر دو آنها رای برابر آوردند و کنگره ناگزیر از تکرار انتخابات برای بار چهارم بین این دو رفیق شد که سرانجام در این دور یکی از از این دو رفیق با کسب رای بیشتر و احراز حد نصاب، به عضویت شورا درآمد و وارد ترکیب شورای مرکزی شد.

با اعلام نتایج انتخابات، هیئت رئیسه همایش ضمن تبریک به منتخبین کنگره و با اعلام قدردانی از اعتماد کنگره به این هیئت در طول سه روز فعالیت آن، مراتب سپاسگزاری صمیمانه نشست از همه رفقایی را که در تدارک مضمونی و فنی کنگره و نیز بویژه در تامین شرایط برگزاری آن نقش آفرین بوده‌اند، از رفقایی که طی روزهای گردش کار همایش امکان فیلمبرداری، پخش پالتاکی همایش، مسئولیت بیمر و نوشتن صورتجلسات کنگره را فراهم آوردند، و نیز از همه شرکت کنندگان پالتاکی در این کنگره، ابراز داشت. اعضای کنگره نیز متقابلاً از هیئت رئیسه خود بخاطر اداره کامیاب کنگره تشکر کردند. کنگره با رفاقتی بیشتر پایان گرفت.

 

15) جشن کنگره

کنگره چهاردهم سازمان نیز بسان همه کنگره‌های پیشین، برگزاری موفقیت آمیز بزرگترین گردهمایی نوبتی سازمان را جشن گرفت. جشنی با حضور میهمانان کنگره و مدعوین به جشن، و ابراز صمیمی ترین دوستی‌ها و رفاقت‌ها که حاصل همراهی و هم رزمی سالیان طولانی یاران با یکدیگر است. در جشن امسال، مناسبت‌های معین و ویژه، بار دیگر فرصتی شد تا یاران در زنده بودنشان ارزش همدیگر را پاس بدارند و در مهربانی‌ها ‌با هم، بهمراه یکدیگر پای بفشرند برعزم تاریخی فداییان. عزمی که بر تلاش برای رسیدن به ایرانی آزاد، دمکراتیک و بری از هرگونه تبعیض و رها از ستم اجتماعی استوار است. این جشن پرشور تا نزدیکی های بامداد با خواندن ترانه‌ها و سرودهای خاطره انگیز و نیروزا ادامه داشت. جشن کنگره، مهر رفاقت را بیش از پیش بر دل های ما نشاند.

هیئت رئیسه کنگره چهاردهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

یازدهم اردیبهشت ماه 1394 برابر با اول ماه مه 2015

افزودن نظر جدید