بولتن کارگری شمارۀ 80: مراسم دولتی استادیوم ۱۲هزار نفره، به نام کارگر علیه کارگر!

تحلیل هفته      : مراسم دولتی استادیوم ۱۲هزار نفره، به نام کارگر علیه کارگر!

از تجربۀ دیگران: تشکلهای کارگری در پاکستان: بی هیچ نقشی در روند سیاسی، چرا؟- 3

اخبار خارجی   : جهان: روز اول ماه می، آغاز کارزار "این نوع کار در خور هیچ کس نیست"
                 : ترکیه: اعتراض اتحادیه های کارگری علیه محدودیتهای حکومتی روز کارگر
                 : امریکا-مکزیک: شبه جزیرۀ کالیفرنیای سفلا، مشحون از اعتراضات کارگری

یاد یاران        : حسین نعمتی، مبارز برجستۀ جنبش سندیکائی و کارگری ایران
تأمین اجتماعی  : درب همچنان بر پاشنۀ سابق می چرخد
یادداشت         : ضرورت مبارزۀ کارگری با ابزار و شرایط امروزی
خبر             : دستگیری فعالان مستقل کارگری، برگزاری مراسم توسط خانۀ کارگر
اندیشه           : مبارزات کارگری و چپ قرن‌ بیست‌ویکم
اعلامیه          : به پایمال شدن حقوق اتحادیه های آزاد و حبس فعالان آن در ایران اعتراض کنید!
تراز سال        : سال 93، نقطۀ عطف جنبش کارگری

برای باز کردن بولتن روی لینک زیر کلیک کنید:

بولتن کارگری شمارۀ 80 در قالب پی.دی.اف.

افزودن نظر جدید