جلوه ای از همبستگی کارگری در بروکسل

شرکت فعال سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در جشن اول ماه مه در بروکسل

طبق سنت همشیگی در بلژیک، در روز اول ماه مه هر سال، بزرگترین سندیکای کارگری و سوسیالیست بلژیک "اف.ژ ت. ب." در شهرهای مختلف این کشور، جشن بزرگداشت روز کارگر را به همراه ده ها حزب، سازمان، انجمن بلژیکی و خارجی برگزار می کند. امسال نیز از ساعت ده صبح جمعه 11 اردیبهشت جشن بزرگی در مرکز شهر بروکسل در نزدیکی دفتر سندیکای سوسیالیست برگزار شد. هوای خوب و آفتابی فرصتی را ایجاد کرد تا هزاران نفر از بلژیکی ها، اروپائی ها، خارجیان و مهاجرین مقیم بروکسل در جشن اول ماه مه شرکت کنند. نزدیک به 100 غرفه متنوع در محل جشن در اختیار احزاب، سازمان ها، نهادهای مدنی، فرهنگی و دمکراتیک گذاشته شده بودند تا از طریق ارائه میزهای اطلاعاتی، خبری، فرهنگی، سیاسی، سندیکائی، تفریحی و هنری (برای کودکان و بزرگسالان)، کنسرت های متنوع موزیک و ... فضای دوستی و تبادل اطلاعات و فعالیت های فرهنگی و هنری را تقویت کنند. در جشن اول ماه مه بروکسل، رنگارنگی و تنوع موجود میان شرکت کنندگان بسیار برجسته بود و همین امر فرصت مناسبی برای شرکت کنندگان فراهم کرد تا با تنوع فرهنگی موجود میان خود و احترام متقابل و با همبستگی با هم، اول ماه مه را مشترکاً جشن بگیرند و بدین طریق جشن اول ماه مه را به روز اتحاد و همبستگی میان کارگران و زحمتکشان همه کشورها تبدیل کنند.
این بار هم مانند سال گذشته انجمن دوستی ایران- بلژیک و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)- بلژیک به دعوت سندیکای کارگری "اف.ژ. ت. ب." مشترکاً با در اختیار گرفتن غرفه ای در این جشن فرخنده شرکت کردند. فعالیت اصلی غرفه مشترک، اختصاص به دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان ایران متمرکز شده بود. شعارهای نوشتاری با مضمون زیر به زبان فرانسوی درهمبستگی با سندیکالیست های زندانی، دفاع از حق تشکیل سندیکا، آزادی تمامی زندانیان و بویژه همه کارگران سندیکالیست زندانی، قطع فشار حکومت علیه سندیکاهای مستقل، همبستگی با مبارزات سندیکالیست ها در ایران، همبستگی با مبارزات کارگران در ایران، همبستگی علیه سرکوب در ایران، زنده باد اول ماه مه روز کارگر، دستمزد برابر برای زنان، نه به کار کودکان در ایران، لغو حکم اعدام در ایران، تشکیل سندیکا در ایران برابر با زندان رفتن است و ... در غرفه مشترک نصب شده بودند. عکس زندانیان کارگر و سندیکالیست ها در دو تابلوی بزرگ در دو طرف غرفه نصب شده بود و شعار و خواست آزادی سندیکالیست های زندانی در تمام بخش های غرفه مشترک به چشم بازدیدکنندگان می آمد.
نامه گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت در خصوص وضعیت معشیتی کارگران و وضعیت سندیکالیست ها در ایران بزبان فرانسه و اعلامیه انجمن دوستی ایران-بلژیک که در آن خبر دستگیری فعالان کارگری و تهدید آنها بازتاب یافته بود در اختیار بازدید کنندگان در جشن قرار گرفت. رفقای فدائی با بسیاری از شرکت کنندگان در جشن که از غرفه مشترک دیدن می کردند، پیرامون وضعیت کارگران و سندیکالیست های زندانی گفتگو کردند و آنها را در جریان آخرین اخبار مربوط به فعالیت سندیکالیست های ایرانی و دستگیری شماری از آنها در روزهای قبل از 11 اردیبهشت (روز کارگر) در تهران و شهرستان ها قرار دادند. تعدادی از ایرانیان مقیم بلژیک در این جشن خجسته شرکت کردند و بسیاری از هموطنان ما، از غرفه مشترک دیدن کردند.
برنامه بزرگداشت اول ماه مه بخوبی و در فضای همبستگی و دوستی تا ساعت هشت شب ادامه یافت.

گزارش از خبرنگار سایت کارآنلاین در بروکسل- بلژیک
علی صمد
عکس ها: از سیامک فرید
دوم ماه مه 2015
12 اردیبهشت 1394

بخش: 

افزودن نظر جدید