جلوه ای از همبستگی کارگری در استکهلم

به سنت هرساله، جشن اول ماه مه در استکهلم، امسال نیز در مرکز این شهر در پارک  Kungsträgården(باغ شاه) برگزار شد. بخشی از نیروهای حزب چپ سوئد و "چپهای جوان"، برگزار کنندگان اصلی، و دیگر شرکت کنندگان در جشن از ساعت 12 در میدان Medborgarplatsen (میدان تمدن) اجتماع کرده و از آنجا به سمت پارک راهپیمائی کردند. تعدادی از شرکت کنندگان هم مستقیماً به محل سخنرانی آمده بودند. از ساعت 12 ورود گروه های تظاهرکننده به محل پارک آغاز شده بود.

مراسم روز اول ماه می در پارک با تظاهرات، سخنرانی و موزیک ادامه یافت و تا ساعت چهار بعد ازظهر به طول انجامید. سخنران اصلی برنامه از حزب چپ سوئد بود. در این برنامه کسان دیگری از انجمن دانشجویان چپ، "چپهای جوان – استکهلم" و اتحادیۀ کارگران هتل و رستوران نیز سخنرانی کردند. اکثر قریب به اتفاق شرکت کنندگان امسال را جوانان زیر سی سال تشکیل می دادند.

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) – سوئد، امسال نیز همراه با حزب چپ سوئد، با برپا کردن چادر و گذاشتن میز اطلاعاتی روز اول ماه می را جشن گرفت. دیگر احزاب چپ ایرانی که در این جشن حضور داشتند و از حزب چپ سوئد چادر و میز دریافت کرده بودند، از سازمان چریکهای فدایی خلق، حزب کمونیست ایران، پژاک (حزب حیات آزاد کردستان)، حزب کمونیست کارگری، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست و حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست را می توان نام برد. متاسفانه دیگر احزاب وسازمانهای چپ ایرانی که در گذشته خیلی پرشور و فعال بودند، چندی است کم تحرک و در این جشن کارگری غیر فعال گشته اند. عدم حضور این دوستان در جشن روز اول ماه می ملموس بود.

اکثریت اعضای تشکیلات سازمان در استکهلم در برپایی و اداره ی میز سازمان شرکت فعال داشتند و ضمن پذیرائی با شیرینی و شکلات از بازدیدکنندگان خاصه از خردسالان، اطلاعات لازم در مورد وضع کاروکارگری در ایران امروز و اوضاع عمومی را به صورت کتبی و شفاهی در اختیار آنان قرار می دادند. تعداد بسیار بازدید کنندگان از میز سازمان قابل توجه بود.

بخش: 

افزودن نظر جدید