بولتن کارگری شماره 81: سرکوب و فریب نمی‌تواند مانع مبارزات حق طلبانە شود!

تحلیل هفته        : سرکوب و فریب نمی‌تواند مانع مبارزات حق طلبانە شود!

از تجربۀ دیگران : تشکلهای کارگری در پاکستان: بی هیچ نقشی در روند سیاسی، چرا؟- 4

اخبار خارجی    : ایسلند: شمار اعتصاب کنندگان تا ۷۰هزار تن
                  : امریکا: چرا امریکا روز بین‌المللی کارگران را جشن نمی گیرد؟
                  : جهان: از روز اول ماه می

اخبار ایران     : مبارزه معلمان بی وقفه ادامه دارد
                 : فرار پلیس امنیت از جلسۀ سندیکای شرکت واحد
                 : تداوم بازداشت مددی و رضوی
                 : جشن اول ماه می در کارخانه های ایران
                 : اخبار حوادث

اطلاعیه ها     : ندای مظلومیت خو را با سکوت فریاد می کنیم
                 : تداوم تهدید و فشار نیروهای امنیتی بر فعالان کارگری

اندیشه          : فضای حاکم بر دولت یازدهم، فضای شعارزدگی است

ادبیات کارگری : داووس

گزارش         : جلوه هائی از همبستگی کارگری در کشورهای مختلف در روز اول ماه می

یادداشت        : سیر صعودی تعطیلی کارخانه ها و تهی تر شدن سفرۀ کارگران

 

برای دیدن بولتن روی لینک زیر کلیک کنید!


بولتن کارگری شمارۀ 81 در قالب پی.دی.اف.

افزودن نظر جدید