درباره نتایج انتخابات ترکیه و درس های آن برای اپوزیسیون ایران

میز گرد تلویزیون نوروز با بهرنگ زندی، بهزاد کریمی و مهرداد درویش پور

این نظر در میان عموم تحلیلگران انتخابات 7 ژوئن ترکیه مشترک است که انتخابات مذکور پایان دورۀ تک صدائی حزب عدالت و توسعه، و آغاز دوره ای نامطمئن در حیات سیاسی این کشور است. آیا این انتخابات درس مشترکی برای نیروهای سیاسی ایرانی نیز داشته است؟

 
 
تصویری-صوتی: 

افزودن نظر جدید