سخنی با قهرمانان تیم ملی: برابری، آزادی یا مسابقه، کدامیک ارجحیت دارد و انتخاب شماست؟

به قهرمانان با ارزش تیم ملی والیبال ایران

قهرمانان ایران، حضور پُرقدرت شما در پهنه والیبال جهان و کسب پیروزی های پی در پی شما و به رغم تمامی مشکلاتی که برایتان وجود دارد، افتخار و سرفرازی بسیاری را برای ما هموطنانتان ایجاد کرده است.

بدون تردید تشویق ها و فریادهای بی وقفه هموطنانتان برای شمائی که نام ایران را در صحنه های جهانی مطرح می کنید خود پشتوانه ای با ارزش برای پیروزی های مداوم شماست.

شما آگاهید که فدراسیون جهانی والیبال در حال حاضر تنها فدراسیونی است که در این زمینه پیشگام شده و ازحکومت جمهوری اسلامی خواسته است که تبعیض و نابرابری را از میان بردارد و امکان حضور زنان برای تماشای مسابقات را فراهم آورد و در غیر این صورت با عواقب آن که در مرحله نخست پس گرفتن میزبانی ایران در مسابقات نوجوانان و در پیامد آن تحریم بازی های جهانی برای والیبال ایران است، مواجه شود.

قهرمانان ایران!

امروز دیگر شما تنها یک والیبالیست تیم ملی ایران نیستید، امروزشما نماینده ملتی هستید که بیشتر از 100 سال است برای برابری و آزادی به پا خواسته است و از شما نیز در این مرحله حساس طلب حمایت و کمک و یاری دارد.

  • ما ناآگاه نیستیم که شرایط شما در این موقعیت حساس برای پاسخ گفتن به خواست اجتماعی – حقوقی هموطنانتان با چه مشکلاتی همراه است.
  • ما ناآگاه نیستیم که هر شکلی از واکنش نشان دادن شما چه پیامدهای سنگینی را برای شما ایجاد خواهد کرد.
  • ما ناآگاه نیستیم که در این مرحله از قهرمانی و بازیهای جهانی که می تواند شما را به پله های قهرمانی جهان سوق دهد چقدر دشوار است که آن را زیر پا بگذارید و برای دفاع از حقوق قانونی و طبیعی هموطنانتان برخیزید.
  • ما ناآگاه نیستیم که جایزه یک میلیون دلاری جاذبه های بسیار دارد و می تواند جلوی چشم انسان را بگیرد.
  • ما ناآگاه نیستیم که برنده شدن شما در مسابقات پیش رو افتخاری برای شما و تمامی ما ایرانیان است ولی قبول کنید که شما امروز می توانید در جایگاه و مقام بالاتر و والاتری بایستید و برای برابری و آزادی نیمی از هموطنانتان و برای حق و حقوق طبیعی و قانونی آنان گام بردارید و نام خود را برای همیشه در تاریخ اجتماعی – سیاسی ایران و در پهنای ورزش جهان به ثبت برسانید.

فراموش نکنید شما امروز ژنرال های میدان جنگی هستید که می توانید به این جنگ نابرابر نقطه پایان بگذارید.

امروز شما می توانید قهرمانان مردمی باشید که همیشه گرامیتان خواهند داشت و به وجودتان افتخار خواهند کرد و تاریخ نامتان را بعنوان قهرمانان برابری و آزادی به ثبت خواهد رساند.

بر این مهم پای بفشارید که قهرمان برابری و آزادی بودن هزارها برابر ارزش بیشتری ازجایزه و قهرمانی در یک رشته ورزشی دارد.

با هم بایستید و در صورت ممانعت از حضور زنان به استادیوم مسابقه را معلق و بایکوت کنید.

انجمن پژوهشگران ایران

 
 
 
 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

جناب آقای لاجوردی اگر شما فرد مبارز شناخته شده نبودی و اگر امضا انجمن پژوهشگران ایران البته ساکن در خارج کشور را زیر نوشته خود نداشتی، خواننده تصور می کرد که نویسنده این نوشته مبارز تازه کاری است که کم حوصله دارد و بردباری ندارد تا شاهد فروپاشی جمهوری اسلامی گردد، مبارز تازه کاری که نمی داند که بازی های ملی تنها بر وجه و محبوبیت حاکمیت نمی افزاید؛ بلکه سبب شعف و شادی مردم می گردد و شما و ما به عنوان افراد مبارز حق نداریم عمل ورزشی که غرور ملی ملت را برمی انگیزد را از مردم دریغ کنیم. آقای لاجوردی محترم! آیا رویه شما با ترفند جمهوری اسلامی شانه به شانه نمی زند؟ زیرا حکومت ایران کرار در عرصه ورزشی کنونی مانع ورود ورزشکاران تیم ملی به میدان مبارزه ورزشی شده است. شما قطعا در آن برهه حرکت رژیم ج. ا را محکوم و مغایر با حقوق ملت دانسته و این سیاست را افشا کرده اید. بنابراین شما در مقام عنصر با سابقه اپوزیسیون از حب سرنگونی رژیم ناخودآگاه بغض به مردم را بروز می دهی. ضمنا شما قهرمان مردم بودن ورزشکاران را تائید کرده اید. این موضوع رسالت ورزشکاران است اما ناگهان چون رژیم ورزشکاران را وارد عرصه سیاسی کرده آنهم برای درصد معینی از زنان ایران. بهتر نیست مقدم بر همه حقوق زنان ایران، سیاست اعمال تبعیض جنسیتی در محیط کار در حوزه های حقوق و مزایا را تبلیغ کنیم؟