مباحث پروژه «وحدت چپ» در کنگره چهاردهم - بخش چهارم


پروژه وحدت چپ یکی از موضوعات عمده ی در دستور کار کنگره چهاردهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بود. در روز دوم کنگره اعضاء و میهمانان نظرات خود را با شرکت کنندگان در میان گذاشتند.
شبکۀ صوتی – تصویری رسانه مباحث کنگره حول موضوع وحدت را در چند بخش گزارش خواهد کرد. این بخش از گزارش حاوی سخنان حسن نایب هاشم، پروین همتی، حسن زهتاب و مسعود خدادادی است.

شبکۀ صوتی – تصویری رسانه

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

پروژه وحدت یا اتاق مشترک فکری. متاسفانه بعد از گذشت نزدیک به چهل سال دوری از ایران دوستان همچنان در دوران پهلوی میگذرانند.
حرف دل مردم ایران را خانم پروین همتی بحق زدند که شما دوستان هیچ تاثیری بر فضای سیاسی ایران نداشته وندارید . ای پروژه وحدت شما چیزی نیست غیر سلام وتعارفات سیاسی انهم حول محور جون من توام فدائی هستی وباش.

دوست گرامی، ضمن تشکر از توجهتان لازم دیدم بە عرضتان برسانم کە پروژە چپ بە شکل رسمی دو سە سالی بیش نیست کە آغاز بە کار نمودە و ما نمیدانیم کە شما، روی چە حسابی عمر پروژە را بە ٤٠ سال رساندەاید؟ بە شما پیشنهاد میکنیم کە شما نیز نظرتان را کتبا در این مورد برای ما بفرستید، تا بدانیم کە دلیل یا دلایل مخالفت شما با این پروژە چیست تا شاید مسئولین پروژە بتوانند از نظرات شما برای  پیشبرد پروژە بهر بگیرند.

با احترام از طرف شورای سردبیران