بولتن کارگری شماره ۸۹ - تحلیل هفته: گسترش مبارزه؛ ماشین سرکوب نظام را از حرکت باز می دارد


تحلیل هفته:
گسترش مبارزه؛ ماشین سرکوب نظام را از حرکت باز می دارد

از تجربه دیگران:

- جنبش اتحادیه‌های صنفی در یونان- ۲

اخبار خارجی:

جهان: مبارزه با کار اجباری

اسپانیا: اعتصاب در شرکت هواپیمایی گلوبالیا در راه است

ژاپن: کمک هزینه‌ی حقوق‌بگیران در پایین‌ترین سطح سی سال اخیر

کارگران ایران:
- دستگیری رضا امجدی و فردین میرکی
- اعتراض پرستاران به طرح پرداخت مبتني بر عملکرد‎
- تجمع کارکنان بیمارستان های همدان
- تعطیلی صد ها واحد صنعتی در استان فارس
- تجمع پرستاران بیمارستان الزاهرای اصفهان
- تجمع کارگزاران مخابرات روستایی خوزستان 

حوادث کار:
- مرگ دو کارگر شرکت استیم پتروشیمی ایلام
- مصدومیت یک کارگر تهرانی براثر سقوط از تاورکرین

- مجروح شدن یک کارگر در حادثه انفجار پتروشیمی مارون

اطلاعیه ها:
- بیانیه ی کانون صنفی معلمان ایران
- صد زلزله برخیزد آن گاه که برخیزم

اندیشه:
- مطالبات دستمزدبگیران، چالش ها، موانع و چشم انداز روشن آینده
 

ادبیات و هنر کارگری:
- عباس آقا، کارگر ایران ناسیونال

گفت و گو:
- گفت و گو با محمود صالحی عضو موسس کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
دستگیری‌ فعالان کارگری در ماه های اخیر(قسمت پایانی)


بولتن کارگری شماره ۸۹ در فرمات پی. دی. اف.


گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

افزودن نظر جدید