غیبت حقوق بشر از میز مذاکره خطای سیاسی است

با توجه به توافق مورد انتظار در معامله هسته ای بین گروه 5+1 با ایران، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از قصور از هر گونه اشاره ای به حقوق بشر در این مذاکرات به شدت نگران است. این قصور با وجود این رخ داده است که اتحادیه اروپا، فدراسیون و کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل ناوی پیلای، و دیگران، چندین بار از جامعه بین المللی خواسته اند مسایل حقوق بشر را در مذاکرات با ایران بگنجانند.

عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «نزدیکی بین ایران و غرب از بعضی جنبه ها خوب است، به ویژه اگر به پایان یافتن تحریم ها منجر شود. اما قصور در گنجاندن حقوق بشر در مذاکرات فرصتی از دست رفته و خطایی سیاسی است که تاثیر محسوسی بر مردم ایران خواهد داشت.»

گفتگوهای هسته ای و نزدیکی آشکار سیاسی با غرب باعث شده که بعضی ها از رییس جمهوری ایران روحانی به عنوان اصلاح طلب یاد کنند. در واقعیت، وضعیت حقوق بشر در ایران از زمان انتخاب روحانی در سال 2013 (1392) بهبود نیافته است. در حقیقت، در مقاله موضع گیری که در ژوئن 2014 (خرداد 1393) منتشر شد، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر عبدالکریم لاهیجی نبودِ پیشرفت در وضع حقوق بشر در حاکمیت روحانی را محکوم کرد. در سال گذشته، وضع حقوق بشر در ایران فقط بدتر شده، سرکوب آزادی های اساسی ادامه یافته و نقض فاحش حقوق بشر تداوم دارد. زنان، اقلیت های قومی و دینی هر روز با تبعیض روبرو هستند. موازین دادرسی از زندانیان، به ویژه زندانیان عقیدتی، دریغ می شود. [1]

ما به ویژه از حمله به مدافعان حقوق بشر، آزار و دستگیری خودسرانه آنها در ایران، به‌خصوص علیه سه عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر نگران هستیم: عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده و نرگس محمدی.

برای اطلاع بیشتر از وضع مدافعان حقوق بشر در ایران در حال حاضر و پایداری آنها، به سامانه اینترنتی کارزار #برای آزادی (#ForFreedom) بروید یا شرح حال وکیل حقوق بشری نسرین ستوده را بخوانید.

پی نوشت:

[1] برای اطلاعات بیشتر در باره مسایل اساسی حقوق بشر در ایران، نگاه کنید به بیانیه اعلام مواضع فدراسیون در مجمع عمومی سازمان ملل

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر 

پاریس، 9 ژوئیه 2015 (18 تیر 1394) 

پیوندها:

 غیبت حقوق بشر از میز مذاکره خطای سیاسی است (متن فارسی) https://www.fidh.org/article18043

 متن انگلیسیhttps://www.fidh.org/article18040

 متن فرانسوی https://www.fidh.org/article18039

متن اسپانیایی نیز به زودی در سامانه اینترنتی فدراسیون قرار می گیرد

/------------------/

[اتحادیه اروپاhttps://www.fidh.org/article18041

[فدراسیونhttps://www.fidh.org/article14898

[ناوی پیلایhttp://www.reuters.com/article/2014/07/03/us-iran-nuclear-un-idUSKBN0F812020140703

[عبدالکریم لاهیجی: مقاله موضع گیری در خرداد 1393https://www.fidh.org/article15545  (درHuffington Post: http://www.huffingtonpost.com/karim-lahidji/iran-human-rights-caught-_b_5499554.html )

[#برای آزادیhttp://en.freedom-defenders.org/

[شرح حال وکیل حقوق بشری نسرین ستودهhttps://www.fidh.org/article18024

[بیانیه اعلام مواضع فدراسیون در مجمع عمومی سازمان ملل]  https://www.fidh.org/article16497

افزودن نظر جدید