بولتن کارگری شمارە ٩٢ - تجمع ٣١ تیر معلمان بە رغم محاصرە آن توسط امنیتی ها بی نتیجە نبود!

 

بولتن کارگری شمارە ٩٢ با فرمت پی دی اف

تجمع اعتراضی در مرند

تجمع اعتراضی اتش نشانان در تهران
تحصن در پالایشگاه ذوب مس خاتون آباد شهربابک
اعتراض کارگران پالایشگاه ستاره خلیج فارس به طولانی شدن معوقات مزدی
حوادث کار:
حوادث کار در ایران چهار برابر کشورهای توسعە یافتە است
مرگ کارگر 50 ساله در حین کار
یک معدنجی دیگر در معدن سنگ نطنز کشتە شد.
گزارش:
بیکاری صدها کارگربدنبال تعطیلی ۲۰۰ واحد صنعتی خوزستان

 

افزودن نظر جدید